Kauno bendruomenių centrų asociacija

Susitikimas su Kauno m. savivaldybės NVO koordinatoriais

KBCA pradėjo vykdyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis finansuojamą NVO ir Bendruomenių organizacijų 2014-2016 m. m. plėtros programos projektą "Kurkime Kauną kartu" (projekto Nr. NOBP-34, sutartis 2014-09-11). Projekto tikslas - remiantis NVO plėtros įstatymu, paskatinti Kauno m, savivaldybėje sukurti nevyriausybinių organizacijų (NVO) Tarybą, kurioje daugiau kaip pusę narių sudaro įvairių krypčių Kauno miesto NVO, pabandyti sukurti Kauno m. NVO bendradarbiavimo principus.
Projekto vykdymo metu numatyti susitikimai su Kauno miesto jaunimo, socialinių, neįgaliųjų, bendruomenių, kultūros ir švietimo, aplinkosaugos ir kitų krypčių NVO ir deleguoti NVO atstovus į Kauno m. NVO tarybą. 

Projekto vykdymo pradžioje asociacijos taryba nutarė susitikti su Kauno m. savivaldybės NVO koordinatoriais: jaunimo - M. Navickaite, socialinių - J. Mikaloniene, bendruomenių - E. Abraičiu ir neįgaliųjų - A. Pauraite. Susitikimo metu KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas ir projekto vadovė M. Bindokaitė pristatė projekto tikslus, veiklų planą ir vykdymo eigą, paprašė pagalbos ir bendradarbiauti sudarant NVO darbo grupę, sukviečiant  ir informuojant asocijuotas ir neasocijuotas aktyviausias miesto NVO. Diskusijos metu pasiūlyta kaip įmanoma daugiau viešinti visais įmanomais būdais darbo eigą, pažymėta, kad NVO deleguojamų atstovų sąrašas turi būti sudarytas skaidriai. Veiksmų plane numatyti keli susitikimai su Kauno m. NVO, mokymai ir forumas, kuriame numatome sudaryti deleguojamų į NVO tarybą atstovų sąrašą.
Susitikimas praėjo labai konstruktyviai, sutarta keistis informacija ir kviesti koordinatorius į visus susitikimus ir renginius. 

2014-09-16

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple