Kauno bendruomenių centrų asociacija

Pirmasis susitikimas su Kauno miesto nevyriausybinėmis organizacijomis

Pirmadienį, spalio 6 d., Kauno bendruomenių centrų asociacija susitiko su Kauno nevyriausybinių organzacijų atstovais, kuriems rūpi Kauno NVO tarybos įkūrimas ir kompetetingas nevyriausybinių organizacijų atstovavimas joje. Prieš susitikimą KBCA kartu su Kauno m. sav. bendruomenių, socialinių, neįgaliųjų ir jaunimo reikalų koordinatoriais išplatino kreipimąsi į nevyriausybines organizacijas, kad jie deleguotų atstovus į darbo grupę, kuri siūlys atstovus į miesto NVO tarybą. Susitikimo metu susipažinome vieni su kitais ir vykdoma veikla, KBCA pirmininkas R. Navickas papasakojo apie NVO padėtį Lietuvoje, NVO koaliciją ir nacionalinės NVO tarybos kūrimą. KBCA projekto vadovė M. Bindokaitė pristatė vykdomo SADM projekto tikslus ir uždavinius, deleguojant "iš apačios" Kauno m. NVO atstovus į Kauno m. savivaldybės NVO tarybą. Šiam tikslui numatome sudaryti darbo grupę, kuri turėtų sudaryti ir pasiūlytų savivaldybei atstovų į NVO tarybą sąrašą bei, jei pavyks, paruošti NVO tarybos nuostatų projektą. Pirmajame susitikime dalyvavo Kauno jaunimo "Apskritojo stalo" pirminininkė, Neįgaliųjų tarybos pirmininkas, moterų ir vaikų organizacijos, bendruomenių ir kitų NVO.

Šiame susitikime pabandėme aptarti Kauno NVO veiklos kryptis, nuspręsta, kad kai kurių, kaip antai: krašto apsaugos, kultūros trūksta ir reikia juos pakviesti. Susitikimą pratęsime kitą pirmadienį ir tikimės, kad jame dirbsime taip pat draugiškai, kaip ir šiame. Numatome, kad susitikimai nevyriausybininkus paskatins ir toliau bendradarbiauti, keistis informacija.

2014-10-09

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple