Kauno bendruomenių centrų asociacija

Projektų, skirtų akcijai „16 dienų be smurto“ (2014 m. lapkričio 25 d. – 2014 m. gruodžio 10 d.) vykdyti finansavimo konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A1-462 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtinimo“, skelbia Projektų, skirtų akcijai „16 dienų be smurto“ (2014 m. lapkričio 25 d. – 2014 m. gruodžio 10 d.) vykdyti, atrankos 2014 m. konkursą.

Informacija pareiškėjams
Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriais siekiama tarptautinės akcijos „16 dienų be smurto“ laikotarpiu (2014 m. lapkričio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 10 d.) supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą.

 Galimi pareiškėjai:

1. Nevyriausybinės organizacijos, kurios projektą vykdys vienoje savivaldybėje, mieste, miestelyje, seniūnijoje (vietinis projektas). Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 5 000 Lt (penki tūkstančiai litų). Bus finansuojama iki 50 projektų.
2. Nevyriausybinės organizacijos, turinčios savo padalinius ir partnerius ne mažiau kaip 50-yje savivaldybių, ir kurios projektą vykdys ne vienoje savivaldybėje, mieste, miestelyje, seniūnijoje (nacionalinis projektas). Finansuojamas vienas projektas, kuriam galima skirti suma – iki 60 tūkst. litų.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų (įstatų) kopijas (išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas), patvirtintas pareiškėjo antspaudu, jei antspaudą privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu;
2. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją;
3. Galiojančios sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens.
4. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šių Nuostatų 14 punkte;

Paraiškos ir kiti būtini dokumentai priimami iki 2014 m. spalio 17 d. (imtinai) adresu:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
„Projektų, skirtų akcijai „16 dienų be smurto“ vykdyti, atrankos konkursui“
A. Vivulskio g. 11, 105 kab.,
03610 Vilnius.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 266 8130.

Konkurso nuostatai
Paraiška
()

 Vertinimo anketa

Informacija pateikta iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/projektu-skirtu-akcijai-91zx.html

2014-10-13

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple