Kauno bendruomenių centrų asociacija

Informacija apie NVO darbo grupės atstovams į Kauno m. NVO tarybą siūlyti sudarymą

KVIETIMAS KAUNO NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS DALYVAUTI KAUNO MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYME

 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, kuris įpareigoja kiekvienoje savivaldybėje sudaryti Nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba). Jame numatyta NVO tarybos sudėtis: „ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių turi sudaryti NVO, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai ir ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių – savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai“.

Kauno bendruomenių centrų asociacija, vykdydama SADM finansuojamą projektą iniciavo Kauno miesto NVO tarybos kūrimą. Kauno bendruomenių centrų asociacija bendradarbiaudama su Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno miesto NVO sudarė Kauno miesto NVO tarybos sudarymo darbo grupę (toliau – darbo grupė) ir nustatė atstovavimo sritis (2014 m. spalio 20 d. posėdžio protokolas Nr. 2014/03):
Darbo grupės sudėtis pagal viešosios politikos atstovavimo sritis ir atstovai:

Eil. Nr.

Atstovavimo kryptys

Atstovas darbo grupėje

 

Aplinkosauga

VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (ECAT),

Vaiva Ramanauskienė, vaiva@ecat.lt

 

Vaikai

Kauno vaikų dienos centrų asociacija, atstovas pirmininkas
Haris Urvinis, tavogalimybe@gmail.com

 

Jaunimas

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, atstovė pirmininkė Vaineta Parnarauskaitė, vaineta.parnarauskaite@gmail.com,

 

Senjorai

Kauno pagyvenusių žmonių asociacija, atstovė pirmininkė
Aldona Kazlauskienė, kpzasociacija@yahoo.com

 

Socialinės paslaugos ir sveikatinimas

Lietuvos Caritas, atstovė direktorė Janina Kukauskienė, direktorius@caritas.lt

 

Neįgalieji

Kauno Neįgaliųjų taryba, atstovas tarybos pirmininkas
Ignas Mačiukas, ldkaunas@gmail.com

 

Bendruomenės

Kauno bendruomenių centrų asociacija, atstovas tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas, ramunas.navickas@gmail.com

 

Švietimas

Kauno asociacija „Šviesuva“, atstovė Jolanta Gulbinienė, guljola@gmail.com

 

Kultūra

Kultūros ir meno poskyrio vyr. specialistė Vida Jasaitytė, vida.jasaityte@kaunas.lt

 

Tautinės bendrijos

Marija Maslauskaitė, Kauno Vokiečių kultūros centras, mmaslauskaite@gmail.com

 

Lygios galimybės ir žmogaus teisės

Socialinių inovacijų fondas, atstovė direktorė Liudmila Mecajeva, mecajeva@gmail.com

 

Socialinių NVO koordinatorė

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Jovita Mikalonienė, jovita.mikaloniene@kaunas.lt

 

Neįgaliųjų reikalų koordinatė

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Alma Pauraitė, alma.pauraite@kaunas.lt

 

Bendruomenių reikalų koordinatorius

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistas Edvinas Abraitis, edvinas.abraitis@kaunas.lt

 

Jaunimo reikalų koordinatorė

Savivaldybės administracijos vyr. specialistė Laura Ramanauskaitė-Stašiauskienė, laura.ramanauskaite@kaunas.lt

 

Projekto koordinatorė

Kauno bendruomenių centrų asociacijos administratorė Marija Bindokaitė, kbcainfo1@gmail.com

 Darbo grupės tikslai:

  1. Skleisti informaciją Kauno mieste apie Kauno miesto NVO tarybos sudarymą;
    2. Organizuoti darbo grupės posėdžius ir susitikimus NVO atstovams išrinkti į Kauno miesto NVO tarybą;
    3. Teikti NVO atstovus Kauno miesto NVO tarybos sudarymui.

 Kviečiame Kauno mieste veikiančias NVO ir pageidaujančias dalyvauti NVO tarybos sudaryme registruotis, nurodant atstovavimo sritį (organizacija gali atstovauti tik 1 iš aukščiau paminėtų atstovavimo sričių). Registracija priimama iki 2014 m. lapkričio 17 d.

Registraciją priima:

Eil. Nr.

NVO koordinatoriai

Vardas, pavardė, elektroninis paštas

 

Socialinių NVO koordinatorė

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Jovita Mikalonienė, jovita.mikaloniene@kaunas.lt

 

Neįgaliųjų reikalų koordinatė

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Alma Pauraitė, alma.pauraite@kaunas.lt

 

Bendruomenių reikalų koordinatorius

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistas Edvinas Abraitis, edvinas.abraitis@kaunas.lt

 

Jaunimo reikalų koordinatorė

Savivaldybės administracijos vyr. specialistė Laura Ramanauskaitė-Stašiauskienė,laura.ramanauskaite@kaunas.lt

 

Kauno bendruomenių centrų asociacijos projekto koordinatorė

Kauno bendruomenių centrų asociacijos administratorė Marija Bindokaitė, kbcainfo1@gmail.com

 

 

2014-10-27

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple