Kauno bendruomenių centrų asociacija

Susitikimas su Mišria Seimo narių grupe

Lapkričio 11 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) atstovai: Kauno bendruomenių centrų asociacijos (KBCA) tarybos pirmininkas R. Navickas, Vilniaus bendruomenių asociacijos (VBA) pirmininkas R. Micka ir  VBA tarybos narys E. Misiulis bei LVBOS sekretorė M. Bindokaitė susitiko su Mišria Eimo narių grupe, kuriai vadovauja Rima Baškienė.
Susitikimo metu buvo aptartos vietos savivaldos problemos, išsakytos LVBOS pareiškime „Dėl savivaldos sistemos atkūrimo Lietuvoje“. LVBOS nuostatose apie Lietuvos savivaldos tobulinimą siūlomi tiesioginiai seniūnaičių rinkimai rinkimų į savivaldybių tarybas metu, pasisakoma už stiprią savarankišką seniūniją, renkamą arba atsakingai skiriamą seniūną, mišrią (panašią į Seimo rinkimų) savivaldybės tarybos rinkimų tvarką, skirtingas miesto ir kaimo savivaldos formas. Pokalbio metu buvo išsakytos įvairios nuomonės seniūnų ir seniūnaičių tiesioginių rinkimų, mišrios savivaldybės tarybos rinkimų tvarkos bei kitais klausimais. LVBOS atstovai pažymėjo, kad bendruomenių organziacijos eliminuotos iš žemutinės vietos savivaldos grandies, tokiu būdu sutrikdant pačios savivaldos esmę, paliestas Lietuvos didžiųjų miestų merų kreipimasis keisti 33 Vietos savivaldos įstatymo straipsnį, leidžiant merams steigti arba ne seniūnaitijas.
Pokalbio metu buvo atkreiptas frakcijos narių dėmesys į Lietuvos vidaus reikalų ministerijos formalų požiūrį į dabartines vietos savivaldos problemas, bendradarbiavimo su LVBOS organizacija, informacijos dėl bendruomenių inicijuotos vietos plėtros grupių įkūrimo tvarką trūkumą.

Grupės nariai: R. Baškienė, P. Gylys, P. Urbšys, A. Matulevičius, A. Stancikienė, N. Puteikis pasidžiaugė, kad bendruomenių organizacijos yra aktyvios ir kelia labai svarbias problemas, pasiūlė nesustoti ir remiantis pateiktu LVBOS raštu "Dėl savivaldos sisitemos atkūrimo Lietuvoje", paruošti Vietos savivaldos įstatymo pataisą, pasiūlydami savo teisininkų pagalbą ruošiant šią pataisą.
Susitikimo metu buvo paskirti atstovai informacijai pasikeisti.

2014-11-11

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple