Kauno bendruomenių centrų asociacija

NVO darbo grupės ir Savivaldos komiteto susitikimas

Lapkričio 19 Kauno sav. mažojoje salėje įvyko NVO darbo grupės nevyriausybinių organizacijų atstovams į Kauno m. NVO tarybą pasiūlyti narių ir Savivaldos ir bendruomenių plėtojimo komiteto susitikimas. Susitikimo metu komiteto pirmininkas G. Žukauskas pasidžiaugė nevyriausybinių organizacijų ir Kauno bendruomenių centrų asociacijos iniciatyva išsirinkti savo atstovus į Kauno NVO tarybą, bendruomenių veikla ir informavo, kad Kauno meras bendradarbiavimo su NVO darbo grupe teises delegavo šiam komitetui. Šiai veiklai pritarė ir dalyvavę 4 komiteto nariai: V. Vasilenko, V. Bancevičius ir G. Labanauskas.
Susitikimo metu KBCA pirmininkas R. Navickas papasakojo apie šios grupės susikūrimo motyvus ir supažindino su NVO tarybos nuostatų projektu, pateiktomis grupės narių nuostatų projekto pataisomis ir pakvietė į Kauno NVO forumą, kuris įvyks lapkričio 28 d. Kauno m. savivaldybėje. Pirmininkas informavo, kad darbo grupė nustatė 12 Kauno NVO krypčių, tačiau būtinas Kauno m. tarybos sprendimas, kiek narių sudarys Kauno m. NVO tarybą. Atsižvelgus į tai, kad kaunas - antrasis pagal dydį Lietuvos miestas, tokios tarybos narių skaičius neturi viršyti 20. Tokiu būdu nevyriausybinių organizacijų turi būti 10 atstovų.
NVO darbo grupės nariai prisistatydami papasakojo, kaip sekasi bendrauti su savo srities, arba viešojo atstovavimo, organizacijomis. Pagal NVO plėtros įstatymą asocijuotos NVO struktūros pateikia po vieną atstovą į NVO tarybą. Neasocijuotoms NVO yra pasiūlyta pasirašyti neskėtinių organizacijų bendradarbiavimo sutartį ir įpareigoti vieną tos srities organizaciją ir jos atstovą atstovauti jas NVO taryboje. Šiuo metu tokią sutartį pasirašė senjorų, Lygių galimybių, lyčių lygybės ir žmogaus teisių, ruošiasi pasirašyti tautinių bendrijų, neįgaliųjų, vaikų, aplinkosaugos ir kt. organizacijos. Kauno jaunimo Apskritas stalas savo atstovą rinks gruodžio pradžioje, KBCA pirmadienio tarybos posėdyje patvirtino savo atstovą. Atstovą pasiūlė ir kultūros NVO.
Visi atstovai ir NVO tarybos nuostatų projektas bus patvirtintas Kauno miesto Nevyriausybinių organizacijų forume.
Sekantis darbo grupės susitkimas įvyks lapkričio 24 d. Bus aptartas forumo kalusimai, NVO atstovai ir tarybos nuostatų projekto pataisos.

2014-11-20

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple