Kauno bendruomenių centrų asociacija

Renginys 2014-2020 m. ES fondai - regionų vystymui

2014 m. lapkričio 20 d. Birštone įvyko Vidaus reikalų ministerijos organizuojatas renginys "2014–2020 m. Europos Sąjungos  struktūrinių ir investavimo fondų panaudojimo galimybės Lietuvos regionų vystymui". Renginyje dalyvavo Kauno, Alytaus, Birštono, Marijampolės regionų plėtros tarybų nariai, vietos bendruomenių atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai. Renginyje dalyvavo ir 3 Kauno bendruomenių centrų asociacijos atstovai.

2014-2020 m. ES struktūrinių ir investavimo fondų panaudojimo galimybes, programas, veiklas ir priemones, finansavimo mechanizmus ir aktualiusregionų projektų planavimo sisitemos pakeitimus pristatė: VRM, SADM, Aplinkos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Kultūros ir Žemės ūkio ministerijos.

Renginyje dalyvavusiems miestų atstovams ir ypač - bendruomenių organizacijų, rūpėjo sužinoti, kaip bus skirstomos lėšos, kokios finansavimo sritys ir naujųjų miestų VVG kūrimas.
Deja, apart žadamų ir skiriamų 5 didžiųjų miestų Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros investicijoms 54 mln. Lt, VRM atstovai nieko naujo nepristatė. Iki šiol nei su Kauno, Vilniaus ir Šaiulių bendruomenių asociacijomis ir Lietuvos vietos bedruomenių organizacijų sąjunga nebuvo derintos nei BIVP programos, nei miestų vietos veiklos grupių sudarymo taisyklės. Pažymėta, kad miestuose VVG steigimą inicijuoja savivaldybės, kaip turinčios patirtį, išteklius, patalpas ir t.t.
Renginyje ministerijų atstovai pažymėjo, kad didžiųjų miestų savivaldybės dar vis nepateikę investicinių planų.
Džiugina tai, kad visų ministerijų struktūriniuose ir investavimo fonduose yra priemonės, kuriose numatytas bendruomenių dalyvavimas projektuose.

Ministerijos planuoja, kad pirmieji projektai miestuose bus pradėti vykdyti 2016 metų pradžioje.

2014-11-20

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple