Kauno bendruomenių centrų asociacija

Susitikimas su Lietuvos Vietos veiklos grupių tinklu ir Kauno VVG

Lapkričio 25 d. Kauno bendruomenių centrų asociacijos (KBCA) ir Vilniaus bendruomenių asociacijos (VBA) atstovai dalyvavo susitikime su Lietuvos Vietos veiklos grupių (VVG tinklas) tinklo valdyba ir Kauno VVG.
Susitikime dalyvavo ir A. Stulginskio universiteto rektorius A. Maziliauskas, o taip pat ir dėstytojai, dirbantys su Kaimo plėtros programomis. Pagrindinis  susitikimo tikslas - ES 2014-2020 m. miestų vietos veiklos grupių steigimosi aktualijos.
Rajonų VVG atvažiavo kartu su rajonų centrų (miestų) bendruomenių atstovais, kuriems aktuali naujoji miestų bendruomenėms skirta ES paramos programa.
Miestų Bendruomenių integruotos vietos veiklos programos (BIVP) gaires, paramos mechanizmą ir miestų vietos veiklos grupių steigimo ypatybes pristatė KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas. Savo pranešime jis nagrinėjo ir miestų VVG sudarymo taisyklių projektą. Jose daugelyje vietų miestų bendruomenių vaidmuo yra susilpnintas, steigimo mechanizmas, finansavimas yra nepalankus miestų bendruomenių organizacijoms, taisyklėse pažeidžiamas asociacijos įstatymas. taisyklių projektas visiškai nebuvo aptariamas ne tik su miestų bendruomenėmis, bet ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS). KBCA pirmininkas paprašė kaimo VVG įvertinti taisykles ir patarti, kaip išspręsti šias problemas.

Lietuvos VVG atstovai pateikė vertingų patarimų ir patarė kuo skubiausiai kreiptis į Vyriausybės atstovus, ministerijas dėl partnerystės sutarties. VVG steigimą būtina inicijuoti miestų bendruomenėms nedelsiant, peržiūrėti strategijų vertinimą, asmeninių ir viešųjų interesų derinimą, kai NVO atstovai VVG dirba vietos savivaldos institucijose, patarta kreiptis į Žemės ūkio ir Finansų ministerijas, kad būtų atliktas miestų VVG taisyklių projekto auditas. Diskusijoje aktyviai dalyvavo ir ASU rektorius A. Maziliauskas.
Bendru sutarimu nuspręsta paruošti rezoliuciją, kurioje, išdėsčius susitikimo išvadas, prašyti patikrinti miestų VVG taisykles ir pateikti išvadas.  
2014-2020 m. Leader programos finansavimo gaires, kryptis ir priemones kaimo bendruomenėms bei kaimų VVG pasiruošimą Kaimo plėtros programos įgyvendinimui pateikė Lietuvos Leader centro specialistas Simonas Pusvaškis.
Apie ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendradarbiavimą papasakojo ASU prof. dr. A. Miceikienė.

Susitikimas buvo ypač vertingas ir konstruktyvus. Susitikimo išvadas pasiūlyta aptarti bendrame LVBOS, D. Jankausko Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinės grupės ir Vyriausybės atstovo susitikime gruodžio 3 d. Vilniuje.

2014-11-28

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple