Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų forumas

Lapkričio 28 d. Kauno savivaldybėje įvyko Kauno m. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) forumas, kuriame buvo patvirtinti NVO atstovai į savivaldybės NVO tarybą, NVO tarybos nuostatų projektas ir forumo rezoliucija Merui A. Kupčinskui.

Forumą Kauno mero vardu pasveikino savivaldybės tarybos narė E. Gudišauskienė, sveikinimo žodžius tarė tarybos narys G. Žukauskas, vicemeras K. Nausėda ir Kauno sav, NVO rėmimo tarybos pirmininkė G. Skaistė

Pranešimą apie NVO plėtros įstatymą, NVO koaliciją ir NVO tarybos steigimą savivaldybėse skaitė KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas. Jis supažindino su įstatymu, nevyriausybinių organizacijų padėtimi Lietuvoje, nacionalinės NVO tarybos steigimą ir paminėjo alternatyviąją Lietuvos intelektualų NVO koaliciją (LINVO).

Apie darbo grupės NVO atstovams į Kauno m. sav. NVO tarybą veiklą papasakojo KBCA administratorė M. Bindokaitė. Ji pristatė darbo grupės narius, jų nuveiktą darbą, sudarant NVO bendradarbiavimo sutartis. Darbo grupė išskyrė 10 NVO veiklos, arba viešojo atstovavimo, krypčių Kaune ir sudarė atstovų į NVO tarybą sąrašą. Grupės nariai paruošė ir NVO tarybos nuostatų projektą bei forumo rezoliuciją. Pranešimo pabaigoje buvo pristatyti ir NVO atstovai į tarybą.

Forumo dalyviai diskusijose pasiūlė pataisas NVO tarybos nuostatų projektui ir rezoliucijai, balsavimu patvirtino atstovų į NVO tarybą sąrašą.
Džiugu, kad forume gausiai susirinko miesto nevyriausybinių organizacijų atstovai ir jų aktyvumas.
Tikimės, kad naujoji NVO taryba Kauno savivaldybėje bus suformuota iki metų pabaigos.

NVO atstovai į Kauno miesto sav. NVO tarybą yra šie:

1. Aplinkosaugos - Vaiva Ramanauskienė,VšĮ “Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras” direktoriaus pavaduotoja,

2. Vaikų – Haris Urvinis, Kauno Vaikų dienos centrų asociacijos pirmininkas,

3. Jaunimo ir sporto - Vaineta Parnarauskaitė, Kauno jaunimo organizacijų sąjungos “Apskritas stalas” prezidentė,

4. Senjorų - Aldona Kazlauskienė, Kauno pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininkė,

5. Socialinės veiklos ir sveikatinimo – Janina Kukauskienė, Lietuvos Caritas direktorė,

6. Neįgaliųjų - Gedas Malinauskas, sociacijos "Šviesos dirbtuvėlės" vadovas,

7. Bendruomenių - Ramūnas Navickas, Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkas,

8. Švietimo ir kultūros – Algimantas Astrauskas, asociacijos "Šviesuva" prezidentas,

9. Tautinių bendrijų - Marija Maslauskaitė, Kauno vokiečių kultūros draugijos pirmininkė,

10. Lygių galimybių, lyčių lygybės ir žmogaus teisių - Audronė Kisielienė, Kauno socialinių inovacijų fondo direktoriaus

pavaduotoja.

 

2014-11-28

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple