Kauno bendruomenių centrų asociacija

Užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Kvietimas teikti projektus skelbiamas vadovaujantis Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos nuostatais (toliau – nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija).

Asociacijos ir viešosios įstaigos kviečiamos teikti paraiškas pagal šias, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-249 patvirtintas, prioritetines temas:

  • Valstybingumo ir pilietiškumo stiprinimas.
  • Parama valstybės užsienio politikai.
  • „Globali Lietuva“ – Lietuvos diasporos telkimas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. sausio 16 d.(nurodyta pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena).

Projektus vertins Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos komisija.

Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos projekto paraiška. Vienas egzempliorius turi būti pateiktas elektroniniu paštu paraiskos@urm.lt ir vienas paštu adresu: Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamentui, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Maksimali Užsienio reikalų ministerijos finansuojama projekto dalis –  25 896 Lt. (7 500 Eur.).

Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę keisti projektų paraiškų priėmimo terminus ir skelbti naujus konkursus.

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis tel. +370 706 52 334 arba el. paštu paraiskos@urm.lt

2014-12-18

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple