Kauno bendruomenių centrų asociacija

Petrašiūnų bendruomenės centro 20-metis ir padėkos diena

Šeštadienį, gruodžio 20 d., Petrašiūnų bendruomenės centras organizavo Padėkos dieną ir savo veiklos dvidešimtmečio paminėjimą.
Petrašiūnų bendruomenės centras yra pirmoji bendruomenės organizacija Kaune ir viena pirmųjų Lietuvoje. Olandų nevyriausybininkams padedant, ji įsikūrė 1994 metais ir padėjo pamatus kurtis tokio tipo nevyriausybinėms organizacijoms Kaune.
20 veiklos metų - gražus laikotarpis. Ta proga į YIT Kausta salę rinkosi petrašiūniečiai, pirmieji centro kūrėjai, savanoriai, Seimo nariai, atvyko pasveikinti ir Kauno miesto meras A. Kupčinskas.
Vienas pirmųjų centro steigėjų K. Stanionis papasakojo apie tų dienų patirtį, keliones į Olandiją ir didžiulį norą sukurti tokio tipo organizaciją ir Kaune, kurioje veiklą vykdo savanoriai, ji finansuojama iš projektinės ir rėmėjų lėšų, turi nuosavas patalpas.

Bendruomenės centrą sveikino kaimyniniai centrai: "Amalė", Palemono ir Panemunės BC, Kauno bendruomenių centrų asociacija, Petrašiūnų seniūnas A. Vilkevičius, aktyvi petrašiūnietė prof. I. Leliūgienė, mokyklos mokytojai, Seimo narys K. Kuzminskas, kuris įteikė Seimo padėkas Petrašiūnų savanoriams, Kauno m. meras A. Kupčinskas. Meras apdovanojo Padėkomis savanorius ir įteikė centrui ypač įsimintiną ir vertingą dovaną - už aktyvią bendruomeninę, savanorišką veiklą Petrašiūnų ir Kauno labui petrašiūniečiai pažymėti Gerumo kristalu.
Petrašiūnų bendruomenės centrui dėkojo ir spalio 19 d. nukentėję nuo gaisro daugiabučio gyventojai. Centras suteikė paramą laikinai netekusiems pastogės gyventojams.
Visiems petrašiūniečiams už atliktus gerus darbus, visiems savanoriams, nepailstamai triūsiantiems Petrašiūnų labui, padėkojo bendruomenės centro direktorė Ina Kunavičiūtė-Mikučionienė. Ji centro vardu padėkojo ir ilgamečiams rėmėjams: UAB "Kauno švara", YIT Kausta ir kitiems, įteikė padėkas ir simbolinius smėlio laikrodžius, kurie simbolizuoja jungtį tarp žemės ir dangaus, primena laiko tėkmę.
Renginyje dainas atliko Petrašiūnų BC ansamblis "Monte Pacis", o visą vakarą vainikavo J. Leitaitės koncertas.

Nuoširdžiausi sveikinimai Petrašiūnų aktyvuoliams...
2014-12-21

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple