Kauno bendruomenių centrų asociacija

Konferencija „Šilumos ūkio plėtra ir saugumas Kaune“

Šiandien Lietuvos energetikos institute Kaune įvyko konferencija „Šilumos ūkio plėtra ir saugumas Kaune“.  Konferencijoje bu, vo pristatyta Kauno šiluminio ūkio ir visos energetikos padėtis ir perspektyvos. Pastaruosius kelerius metus AB "Kauno energija" pagrindinį dėmesį skyrė savo ūkio, infrastruktūros atnaujinimui, naujų katilinių statybai ir senųjų rekonstrukcijai. Siekdama didinti šilumos gamybos efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, mažinti šilumos kainas vartotojams, iškastinio kuro poveikį, aplinkos taršą, intensyviai modernizavo šilumos gamybos šaltinius, diegė juose biokuro deginimo įrenginius. Pastaruoju metu Kaune aktyviai diskutuojama apie kogeneracinės elektrinės projektą (Fortumo projektas). Buvo aptartos ir Kauno aprūpinimo šiluma sistemos optimizavimo kryptys.  Savo pasisakymuose ape tai kalbėjo AB "Kauno energijos" ir Lietuvos energetikos instituto (LEI) specialistai.
Koferencijoje buvo pabrėžta ir energetinio saugumo problema. Apie energetikos ir jos infrastruktūros apsaugą kaip vieną iš Lietuvos strateginių uždavinių kalbėjo ir Seimo narė R. Juknevičienė.
Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo narės: B. Vėsaitė, O. Leiputė, R. Juknevičienė, Kauno m. meras A. Kupčinskas, Tarybos narys G. Žukauskas.
Konferencijos pranešėjai atsakė į susirinkusiųjų klausimus, o LEI direktorius S. Rimkevičius pakvietė plačiąją vsuomenę apsilankyti institute ir susipažinti su jo veikla.
Konferencijoje dalyvavo ir būrys bendruomenių centrų atstovų.

2015-02-19

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple