Kauno bendruomenių centrų asociacija

Diskusijos "Sisteminis skurdo problemos tyrimas Lietuvoje" įspūdžiai

Kovo 6 d. Lietuvos Caritas Kauno m. savivaldybėje pristatė „Sisteminį skurdo problemos tyrimą Lietuvoje“, kuriuo siekta įvertinti skurdo paplitimą Lietuvoje ir numatyti jo mažinimo galimybes (priemones). Tyrimo tikslo buvo siekiama projekto veiklas organizuojant trimis pagrindinėmis kryptimis: per skurdo ir socialinės atskirties rodiklių Lietuvoje analizę, kiekybinį ir kokybinį skurdo tyrimą.
Susirinkusius į diskusiją pasveikino Kauno m. meras A. Kupčinskas, vyskupas K. Kėvalas, Seimo narė V. Margevičienė, Lietuvos Caritas direktorė J. Kukauskienė.

Tyrimą Lietuvos Caritas užsakymu Lietuvos Socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto mokslininkai prof. Boguslavas Gruževskis ir doc. Rasa  Zabarauskaitė. Tyrimo rezultatus diskusijoje labai išsamiai pristatė ir patirtimi atliekant tyrimą pasidalino pats prof. B. Gruževskis. Mokslininkas atskirai papasakojo apie tyrimo rezultatus Lietuvoje ir Kauno mieste, kuriame, jo manymu, padėtis taip pat nelabai skiriasi nuo padėties Lietuvoje. Išties rezultatai nėra labai malonūs, verčiantys susimąstyti, kad skurdas apima didesnę dalį gyventojų, paties skurdo problemos yra žymiai gilesnės, reikalauja kompleksinio valstybės sprendimo. Profesorius apgailestavo, kad mokslininkų pasiūlymų nenori girdėti valstybės vadovai, tačiau daugelį uždavinių rūpinantis socialiai remtinais žmonėmis gali sėkmingai spręsti (ir dažnai jau sprendžia) nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir vietos savivaldos institucijos. 
Labai gražiai ir jautriai skurdą patiriančios moters su vaikais paveikslą apibūdino Lietuvos Caritas direktorė J. Kukauskienė, kuri pažymėjo, kad tokie žmonės nėra asocialūs, dažnai patiriai psichologinę atskirtį ir jiems reikalinga visų mūsų pagalba.
Apie socialinių pašalpų skyrimą, pagalbą socialiai remtiniems asmenims Kaune informacija dalinosi Kauno m. socialinės paramos sk. vedėja Ana Sudžiuvienė.
Pristačius tyrimus, užsimezgė diskusija, kurioje buvo pasisakyta apie būtinumą tvarkyti švietimo sistemą, psichologinį pedagogų ir savanorių paruošimą dirbti su atskirtį patiriančiais asmenimis, apie finansavimą, ES lėšų pritraukimą socialiniam darbui ir NVO dalyvavimą teikiant socialines paslaugas.
Diskusijoje pasisakė ir KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas, kuris pažymėjo, kad 2014-2020 m. ES paramos teikime ministerijos eliminavo NVO, ir dabartinės Lietuvos NVO tarybos tikslas yra pasiekti, kad kiekvienos ministerijos ES finansavimo programoje atsirastų paramos nevyriausybinėms organizacijoms eilutė.

Lietuvos Caritas numato, kad šiais metais „Sisteminis skurdo tyrimas“ bus pristatytas penkiolikoje Lietuvos miestų savivaldybių, kuriose susitikimų metu vyks ir apskritojo stalo diskusijos. Šių pristatymų rezultatu turėtų tapti rezoliucija Vyriausybei su pasiūlymais, kaip spręsti skurdo problemą Lietuvoje.

Visą tyrimo medžiagą galima atsisiųsti čia: http://caritas.lt/index.php?id=announcement&announcement=33

2015-03-07

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple