Kauno bendruomenių centrų asociacija

Seminare "Vietos bendruomenių verslumo skatinimas"

Penktadienį, kovo 13 d., LKBS kvietimu kartu su LVBOS pirmininku A. Račkausku apsilankėme seminare "Vietos bendruomenių verslumo skatinimas". Seminaras vyko Raudondvaryje ir jame buvo pristatytas "Vietos bendruomenių Anykščių rajone verslumo skatinimo" projektas, kurį vykdė Jaunųjų profesionalų programos (JPP) "Kurk Lietuvai" vykdytojai Eimantas Matulaitis ir Miglė Satkauskaitė.
JPP „Kurk Lietuvai“ dalyviai, bendradarbiaudami su Anykščių verslo informacijos centru, sukūrė Anykščių krašto vietos bendruomenių verslo paramos tinklą. Jo tikslas – patarti verslą pradedančioms bendruomenėms ir ieškoti tvaraus tarpusavio bendradarbiavimo galimybių. Šis tinklas vienija vietos ir Lietuvos visuomeniškus verslininkus, ir įvairių sričių ekspertus. Tikimasi, kad paramos tinklo veikla prisidės prie Anykščių krašto vietos bendruomenių verslumo skatinimo, konsultuojant pradedančiuosius verslus ir padedant užsitikrinti papildomas pajamas. Siekiama, kad Anykščių krašto vietos bendruomenių verslo paramos tinklas taptų gerosios praktikos pavyzdžiu kitoms Lietuvos savivaldybėms.
E. Matulaitis ir M. Satkauskaitė pristatė projekto rezultatus, papasakojo apie įdomiausius kaimo bendruomenių verslus. Jaunųjų programos dalyvių nuomone, bendruomenių socialinei kultūrinei veiklai trūksta lėšų, todėl vienitelė išeitis yra kurti verslą. Pradėjus veikti, rajone ar mieste, atsiradus kelioms verslioms bendruomenėms reikia jungtis į verslumo tinklus ir skleisti informaciją apei save plačiau, registruotis Verslo informacijos centruose. Buvo paminėtos ir bendruomenių baimės kurti verslą: senyvas bendruomenių narių amžius, nėra veiklių žmonių, baimė bandyti. Tačiau pradėjus veikti, greit paaiškėja, kuria kryptimi reikėtų eiti, atsiranda pasiūlymai. Bendruomenių verslumo skatinimas - puiki galimybė įtraukti ir jaunimą, bendradarbiaujant su darbo biržomis ir gaunant dalinį darbo vietos subsidijavimą - įdarbinti bedarbius.

Programos vykdymo metu buvo sukurta Lietuvos bendruomenių (kol kas tik kaimo bendruomenių), užsiimančių verslu ir aktyviai bendradarbiaujančių su smulkiuoju ir vidutiniu verslu interneto svetainė - žemėlapis, kuriame  nurodytos bendruomenės ir jų vykdoma veikla. Šis žemėlapis nuolat papildomas. Atlikus projektą, žemėlapio administravimas perduotas Anykščių verslo informacijos centrui.
Seminare dalyvavo įvairių rajonų VVG ir bendruomenių atstovų, užsimezgė diskusija apie verslo įkūrimo ir vystymo patirtis kaime ir mieste,  kaip svarbu ir toliau plėtoti bendruomenių veiklas, skatinti verslumą, tokiu būdu gaunant lėšų savo veikloms, bendruomenių namams išlaikyti. Kaip žinia, naujoji 2014-2020 m. ES parama Lietuvos bendruomenėse rems verslų kūrimą, gyventojų užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą.
Mums, miestiečiams, šis seminaras buvo įdomus tuo, kad susipažinome su kaimo bendruomenių verslumo projektais, verslo kūrimo galimybėmis, kai nereikia labai daug lėšų įkurti verslą. Dažnai gera idėja ir susitarimas su smulkiaisiais verslininkais suteikia proga ir patiems teikti paslaugas.

Daugiau apie Jaunųjų profesionalų programą "Kurkime Lietuvai" galima paskaityti čia: http://www.kurklt.lt/apie-jpp

2015-03-14

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple