Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno NVO tarybos posėdyje

2014 m. pab. Kauno bendruomenių centrų asociacija inicijavo Kauno m. savivaldybės NVO tarybos įkūrimą. Šiais metais naujoji taryba pradėjo dirbti ir pakvietė savo narius jau į du posėdžius.

Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba 2015 m. vasario 23 dieną pirmajame posėdyje išsirinko NVO tarybos pirmininkę - Loretą Kudarienę, Kauno miesto savivaldybės tarybos Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komiteto pirmininkę ir pavaduotoją- Audronę Kisielienę, Socialinių inovacijų fondo direktoriaus pavaduotoją.

2015 m. kovo 26 d. Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje buvo aptartas NVO Tarybos darbų planas. Nuspręsta surinkti informaciją apie visas NVO veikiančias Kauno mieste, komunikuoti su jomis ir bendradarbiauti miesto labui. www.kaunas.lt tinklalapyje paskelbti, kad registruojamos visos Kaune veikiančios NVO, prašant jas pateikti savo pavadinimą, vadovą, registracijos kodą, telefoną, adresą, elektroninį paštą, internetinės svetainės adresą, veiklos pobūdį, priskiriant savo NVO veiklą vienai iš išvardintų sričių: aplinkosaugos, vaikų, jaunimo ir sporto, senjorų, socialinės veiklos ir sveikatinimo, neįgaliųjų, bendruomenių, švietimo ir kultūros, tautinių bendrijų, lygių galimybių, lyčių lygybės ir žmogaus teisių.

Kauno m. NVO taryba įkurta, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalimis, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2015 m. sausio 5 d. raštą Nr. 10-2, Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų forumo 2014 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją, Kauno miesto savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolą, Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 2014 m. gruodžio 12 d. raštą ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 2015 m. sausio 22 d. Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-4 patvirtino sprendimo projektą "DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO".
            Sekantį posėdį NVO taryba planuoja susitikti su miesto valdžia, pristatyti savo planus ir bendrus darbus.                    
                      Informaciją pateikė  Kauno m. NVO taryba.

2015-03-30

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple