Kauno bendruomenių centrų asociacija

Renginyje "Socialinis verslumas kaip sinergija ir pridėtinė vertė jaunimo mentorystei Europoje"

Balandžio 23 d. KBCA atstovai ir tarybos pirmininkas R. Navickas dalyvavo pirmajame Strateginių partnerysčių projekto "Socialinis verslumas kaip sinergija ir pridėtinė vertė" sklaidos renginyje - diskusijoje. Projektą vykdo Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (SPSVDPRC). KBCA dalyvauja šiame projekte kaip partneriai, kartu su Kauno teritorinė darbo birža, Kauno technikos kolegija, Muravos BC ir BC "Girsta" bei Jonavos kolegija.

Projektą pristatė SPSVDPRC projekto vadovas Tomas Vilčinskas. Jis papasakojo apie centro vykdomus projektus ir pasiekimus. Šiuo projektu siekiam vystyti socialinį verslumą, darbo biržos ir bendruomenių mentorių pagalba skatinti jaunimą imtis verslo, ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius. Šios tezės numatytos 2014.01.16-17 d. Strasbūro deklaracijoje "Socialinio verslo įgalinimas" ir priimtame Europos veiksmų plane iki 2020 m. Šio projekto partneriai yra Suomija, Turkija, Ispanija, Anglija. Projekto vykdymo metu numatyti bendri renginiai su mokykla, susitikimai su mentoriais bendruomenėse.

Apie KBCA veiklą papasakojo tarybos pirmininkas R. Navickas, apie BC "Girsta " veiklą pasakojo pirmininkė Z. Streikienė.

Diskusijos metu buvo pasidalinta socialinio verslumo paslaugų srityse. Apie savo veiklos patirtį pasakojo Kauno LPF „Priklausomybės ligų reabilitacijos dienos centras“, darbo biržos atstovai, BC pirmininkai.

Renginyje dalyvavo Muravos ir Romainių BC pirmininkės V. Jasaitytė ir V. Visockienė, KBCA administratorė M. Bindokaitė.
2015-04-26

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple