Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno bendruomenių centrų asociacija tapo IFS nare

Kauno bendruomenių centrų asociacija, pateikusi prašymą, įstojo į tarptautinę Gyvenviečių ir kaimynijų federaciją IFS (The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers). Balandžio mėn. IFS tarybos sprendimu KBCA buvo priimta į šią federaciją. 
Narystė šioje federacijoje suteikia platesnes bendradarbiavimo ir pasikeitimo patirtimi galimybes.

Pateikiant prašymą tapti IFS nariu, yra užpildoma speciali nuveiktų darbų ir projektų bei paskutiniųjų metų finansinė ataskaita. Kaip sakoma generalinės direktorė Melissa Aase sveikinimo laiške KBCA pirmininkui R. Navickui, "...asociacijos darbas ir programos padarė įspūdį tarybos nariams. Federacija tikisi galimybėmis keistis informacija ir žiniomis, dialogo apie darbus daugelyje šalių ir mūsų tame tarpe".

IFS atstovybė yra įsikūrusi Niujorke, tai asociacija, vienijanti apie 100 bendruomenių, kaimynijų ir kitų panašių organizacijų susivienijimų (asociacijų ir skėtinių organizacijų) visame pasaulyje: Amerikoje, Europoje, Azijoje, Afrikoje ir Australijoje. Pagrindinis IFS tikslas - stiprinti nacionalines, regionines ir vietos bendruomenes, vienijant paskatinti vietose žmones, kurie veikia siekdami socialinio teisingumo. 

IFS veikla apima:
1. Skatinti tarp organizacijos narių pasidalinti gerosios praktikos patirtimi ir inovatyviomis idėjomis laiškais, interneto svetainėmis ir online forumais;
2. Tarptautinių konferencijų, mokymų ir patirties pasikeitimo tarp IFS narių renginių organizavimu;
3. IFS skatina įvairių šalių ir kultūrų jaunimo bendradarbiavimą;
4. Atsovauja narių interesus ir klausimus tarptautinėse organizacijose, tokiose, kaip Jungtinės Tautos ir Europos Taryba

Turime pažymėti, kad KBCA naryste IFS didžiąja dalimi esame dėkingi prof. Irenai Leliūgienei, kuri rekomendavo Kauno bendruomenių centrų asociaciją federacijos vadovams.

Daugiau apie šią organizaciją: http://www.ifsnetwork.org/AboutUs/tabid/447/Default.aspx

Raštas patvirtinantis KBCA narystę IFS yra įdėtas renginių skyriuje.

2015-04-28

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple