Kauno bendruomenių centrų asociacija

Susitikimas su vidaus reikalų ministru Sauliumi Skverneliu

Gegužės 5 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos nariai ir NVO atstovais susitiko su Vidaus reikalų ministru Sauliumi  Skverneliu. Buvo tariamasi, kaip efektyviau spręsti bendruomenėms ir jų organizacijoms aktualias problemas bei sudaryti galimybes aktyvesniam jų dalyvavimui valstybės gyvenime.
Susitikime taip pat dalyvavo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinės grupės pirmininkas Donatas Jankauskas, vietos savivaldos sritį kuruojantis viceministras Julius Morkūnas ir Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Viešojo valdymo politikos departamento atstovai, atviros pažangos forumo "Lietuva 2030" vadovas Tadas Langaitis. 

Ministras S. Skvernelis džiaugėsi bendruomenių "iniciatyva susitikti, pasikeisti mintimis ir padiskutuoti apie tai, kaip galėtume efektyviau spręsti mums visiems rūpimus klausimus, o bendruomenėms atstovaujančių organizacijų veikla išties yra labai reikšminga – bendruomeniškumas yra pilietiškumo pagrindas, todėl svarbu sudaryti kuo palankesnes sąlygas  kiekvienam žmogui realiai dalyvauti valstybės gyvenime".
 
LVBOS pirmininkas A. Račkauskas pristatė daugiau kaip tūkstantį kaimo ir miesto bendruomenių jungiančios organizacijos struktūrą, veiklą bei svarbiausius darbus ir šiuo metu įgyvendinamus projektus. Pasak jo, ši sąjunga veikia teritoriniu pagrindu, todėl jai ypač svarbus glaudus bendradarbiavimas ir dialogas tiek su vietos savivaldos institucijomis, tiek su šią sritį kuruojančia VRM.

Susitikime buvo kalbama apie galimybes skatinti bendruomenių veiklą ir įtraukti jas į sprendimų priėmimo procesus, stiprinti vietos savivaldą, tobulinti šias sritis reglamentuojančią teisinę bazę. Bendruomenių organizacijų atstovai taip pat išreiškė prašymą ministerijai rengiant su bendruomenių inicijuota vietos plėtra susijusius dokumentus ar sudarant darbo grupes įtraukti ir jų atstovus – tokiu būdu jau bendradarbiaujama įgyvendinant „Saugios kaimynystės“ programą - LVBOS atstovė D. Jokubėnienė yra deleguota į šios programos darbo grupę.

Susitikimo metu sutarta kartu parengti ilgalaikės bendradarbiavimo sutarties tarp VRM ir LVBOS projektą – pasak ministro S. Skvernelio, tokia sutartis galėtų būti ne tik formalus pagrindas bendradarbiavimui, bet ir numatyti konkrečius darbus, įskaitant ir konsultavimą realizuojant Europos Sąjungos 2014-2020 m. investicijas.

Taip pat sutarta, jog VRM ir bendruomenių organizacijos bendradarbiaus rengiant „Vietos bendruomenių metų“ programą (tokiais metais Seimo sprendimu buvo paskelbti 2016-ieji) ir organizuojant Vietos bendruomenių gerosios patirties ir veiklų forumą – planuojama, jog šis, pasidalinimui gerąja patirtimi skirtas renginys vyks šių metų rudenį. Šį renginį organizuos Atviros pažangos forumas "Lietuva 2030", kuriai vadovauja T. Langaitis.
 Diskusijoje su VRM atstovais buvo aptarti vietos savivaldos klausimai: tiesioginiai seniūnų ir seniūnaičių rinkimai, pastarųjų vieta miesto ir kaimo vietovėse, BIVP miestuose ir vietos savivaldos įstatymo pakeitimai.

Renginio nuotraukos yra mūsų facebook'o paskyroje: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1043749182306760.1073741853.591360790878937&type=1

Straipsnelyje panaudota ir interneto svetainės www.vrm.lt informacija.

 

2015-05-06

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple