Kauno bendruomenių centrų asociacija

Senamiesčio bendruomenės centras - naujasis KBCA narys

Vakar, gegužės 5 d., KBCA tarybos posėdyje į asociacijos narius buvo priimtas Kauno Senamiesčio bendruomenės centras. Centrui vadovauja Martynas Ubartas, kuris atnaujino BC veiklą ir pasiryžo suaktyvinti Kauno senamiesčio gyventojus, įtraukti juos į vietos aktualių problemų sprendimą, pilietiškumą, vystyti kitas bendruomenės veiklas. Centras nori dalyvauti KBCA renginiuose, mokymuose, kitose veiklose, kartu spręsti susidarančias miesto vietos bendruomenių problemas. Senamiesčio bendruomenė jungia apie 40 narių. BC delegavo vieną atstovą į Centro seniūnijos Vietos bendruomenių tarybą, gavo 2015 m. savivaldybės Bendruomenių programos projekto finansavimą.

Labai džiugina tai, kad į asociaciją atėjo bendruomenės centras, jungiantis jaunus žmones, kuriems rūpi Kauno senamiestis ir Kauno miestas, vietos gyventojai ir jų poreikiai.
Sveikiname naująjį sociacijos narį ir linkime sėkmės einant bendruomeniškumo keliu.

2015-05-06

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple