Kauno bendruomenių centrų asociacija

Diskusija Seime apie miestų Vietos veiklos grupių steigimą

2015 m. gegužės 20 d. Seime vyko Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) ir Seimo Europos informacijos biuro „Europos savaitės 2015 m.“ diskusija „Vietos veiklos grupių miestuose steigimas(is) ir vietos plėtros strategijų rengimas“. VVSK pirmininkas V. Bukauskas pasveikinęs diskusijos dalyvius, pažymėjo, kad diskusijos tema labai aktuali, nes kalbama apie paramą, kuri skatina gyventojus ir vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti gyvenamųjų vietovių plėtros procesuose. Komiteto pirmininkas akcentavo, kad labai svarbu, jog šie procesai yra pagrįsti principu „iš apačios į viršų“. Tai reiškia, kad gyventojams yra suteikiamos galimybės patiems spręsti vietose kylančius ekonominius ir socialinius iššūkius. Tokiu būdu stiprinamos vietos bendruomenės, užtikrinamas gyventojų, vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžių bendradarbiavimas ir partnerystė. Diskusijoje dalyvavo ir LVBOS atstovai Ramūnas Navickas, Rimantas Micka, Emilis Misiulis.


Pagal www.lrs.lt svetainės informaciją

2015-05-20

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple