Kauno bendruomenių centrų asociacija

2016 metai paskelbti Bendruomenių metais

Seimas balandžio 23 d. pritarė 2016 metus paskelbti Vietos bendruomenių metais. Šią iniciatyvą palaikė 88 parlamentarai.

Šiuo nutarimu Seimas, pabrėždamas vietos bendruomenių reikšmę įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką, atsižvelgdamas į siekį stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą, vertindamas vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, 2016 metus paskelbia Vietos bendruomenių metais.

Nutarimu pasiūlyta Vyriausybei: sudaryti Vietos bendruomenių metų komisiją, kuri iki 2015 m. rugsėjo 1 d. parengs ir patvirtins Vietos bendruomenių metų programą ir pradės parengiamuosius darbus jai įgyvendinti; 2016 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vietos bendruomenių metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

Pagal LR Seimo informacinį pranešimą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_k=1&p_d=156908

2015-05-21

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple