Kauno bendruomenių centrų asociacija

Vietos bendruomenių metų komisijos posėdis

KBCA tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas antradienį dalyvavo jau antrame Vietos bendruomenių metų komisijos posėdyje, kuris vyko SADM'e. Atsimenant, kad papildomų lėšų vietos bendruomenių metams (2016 metai) nebuvo skirta, diskutuota, kokius renginius galima būtų organizuoti turimomis ministerijų, savivaldybių ir bendruomenių organizacijų galimybėmis.  Sutarta, kad reikėtų sukurti vietos bendruomenių metų ženklą ir klipą, socialiniuose interneto tinkluose skelbti vietos bendruomenių metų renginių kalendorių, prašyti nacionalinės radijo ir televizijos skelbti socialinę reklamą metų tematika. Visi komisijos nariai sutiko, kad turėtų įvykti metų pradžios ir pabaigos konferencijos aktualiais bendruomenių klausimais. olimpinė diena bendruomenėms, regioninės vietos bendruomenių dienos. Kiekviena savivaldybė galėtų pasiūlyti kaip nacionalinio, taip ir vietinio lygmens renginius, skirtus vietos bendruomenių metams.

Kauno bendruomenių centrų asociacija taip pat laukia Jūsų pasiūlymų kbcainfo1@gmail.com.

Po komisijos posėdžio R.Navickas nuvyko į Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrą, kuriame NVO koalicijos nariai diskutavo apie NVO galimybes dalyvauti ES 2014-2020 metų programoje. Teko konstatuoti, kad reikia dar daugiau pastangų, kad ministerijos, kuriančios ES paramos planus, į jų realizaciją įtrauktų ir NVO. Pastaruoju metu vyko intensyvios diskusijos su finansų ir kitomis ministerijomis, gavome "namų darbų", todėl labai svarbu vasarą neatsipalaiduoti, bet kuo aktyviau dalyvauti ES paramos programų realizavimo procesuose.

2015-07-01

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple