Kauno bendruomenių centrų asociacija

Neeilinis Bendruomenių centrų aktyvo posėdis

Šiandien KBCA narių pirmininkų it centrų aktyvistai susirinko į neeilinį asociacijos posėdį.
Posėdyje dalyvavo ir Kauno apskr. VPK Imuniteto sk. vyr. tyrėjas, komisaras, P. Klikūnas, kuris papasakojo apie skyriaus veiklą, kuria vykdoma kova su korupcija Lietuvos policijoje, vienas iš uždavinių yra vykdyti policijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimų prevenciją, teikiant metodinę ir praktinę pagalbą policijos pareigūnams. P. Klikūnas paprašė bendruomenių centrus padėti, bendradarbiauti, pranešant apie policijos pareigūnų korupcijos atvejus.

Posėdyje buvo kalbėta apie asociacijos vietą Kaune, apie bendravimą su naująja valdžia, kuri ignoruoja ir eliminuoja bendruomenių centrus ir KBCA, atmetusi asociacijos delegatus į naujos tarybos komisijas. Dėl neaiškių sumetimų   buvo atmesti raštai, kad KBCA inicijuoja Aleksoto ir Žaliakalnio Vietos veiklos grupes, kurių įsteigimui beliko 1.5 savaitės (iki rugpjūčio 1 d.), pakeistas jau suderintas Vietos bendruomenių tarybų sudarymo tvarkos aprašas, išmetant iš jos punktus, kad asociacija vykdo programos vykdymo stebėseną, tokiu būdu pažeidžiant SADM tvarkos aprašą. Bendruomenių lyderiai pažymėjo, kad būtina susitelkti, laikytis drauge ir toliau dirbti, laikantis numatytų veiklų. Pažymėta, kad turime lankytis vieni kitų renginiuose, teikti pagalbą vieni kitiems.

"Žaliojo Ąžuolyno" ruošiama Rudens gėrybių ir amatų mugė vyks rugsėjo 4-6 dienomis. Nutarta, kad penktadienį ir šeštadien bus pastatytos palapinės, kuriose bus reklamuojama bendruomenių centrų veikla, klubų veikla, rankdarbių meistrų darbai, scenoje pasirodys BC saviveikliniai kolektyvai.

Posėdžiui pasibaigus, aktyvas nusifotografavo prie KBCA pastato.

2015-07-21

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple