Kauno bendruomenių centrų asociacija

Vietos bendruomenių savivaldos programos 2014 m. ataskaita

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia 2014 m. Vietos bendruomenių savivaldos programos ataskaitą. 2012 metais pirmą kartą buvo pradėta įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programa, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinat vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programa įgyvendinama, siekiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio tikslo – siekti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybės ir savivaldybių institucijomis, jų plėtros ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje.

Programos įgyvendinimui kasmet iš valstybės biudžeto buvo skiriama 2316960 Eur (8 mln. Lt). 2015 m. iš valstybės biudžeto skirta 2606580 Eur (9 mln. Lt). Savivaldybėms lėšos paskirstomos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą informaciją apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį asmenų skaičių savivaldybėse. Lėšų paskirstymas savivaldybėms tvirtinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Su 2014 metų programos ataskaita galima susipažinti čia: 2014 metų analizė

Lėšų paskirstymas savivaldybėms 2015 metais: 2015 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms sąrašas

2015-08-04

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple