Kauno bendruomenių centrų asociacija

LVBOS bendradarbiavimo sutartys su VRM ir NVO vaikams konfederacija

     Rugpjūčio 19 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) ir Vidaus reikalų ministerija pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį. Ja siekiama įtvirtinti bendradarbiavimą plėtojant bei įgyvendinant veiklas vietos savivaldos, regioninės plėtros bei visuomenės saugumo stiprinimo srityse, skatinti bendruomenių organizacijas stiprinti bendruomeniškumą ir gerosios patirties sklaidą. Sutartis pasirašė ministras Saulius Skvernelis ir LVBOS pirmininkas Arimantas Račkauskas.
     Kaip pažymėjo ministras S. Skvernelis, siekiant sėkmingai formuoti politiką vietos savivaldos srityje, visad tikslinga įvertinti įvairių visuomenės grupių lūkesčius, praktikoje kylančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus.
     VRM įsipareigojo pagal kompetenciją konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą LVBOS vietos savivaldos, regioninės plėtros bei visuomenės saugumo stiprinimo srityse, teikti informaciją apie VRM rengiamų šias sritis reglamentuojančių teisės aktų projektus, informuoti LVBOS apie vyksiančius regionų plėtros tarybų posėdžius, kai juose numatoma svarstyti klausimus, susijusius su vietos bendruomenių plėtra.
      LVBOS įsipareigojo pagal poreikį rinkti ir teikti ministerijai informaciją apie vietos bendruomenių organizacijų bei jų asocijuotų struktūrų veiklą, remti ministerijos iniciatyvas, informuoti savo narius ir socialinius partnerius apie VRM vykdomas priemones ir regionų plėtros tarybų sprendimus, susijusias su bendruomenių plėtra, pagal savo kompetencijas teikti pastabas ir pasiūlymus rengiamų teisės aktų projektams, bendradarbiauti su ministerija, organizuojant renginius, susijusius su bendruomenių plėtros politikos įgyvendinimu.
      Šalys taip pat sutarė bendradarbiauti rengiant „Vietos bendruomenių metų“ programą – siekiant stiprinti vietos savivaldą bei pabrėžiant vietos bendruomenių svarbą tokiais metais Seimo sprendimu yra paskelbti 2016-ieji.  
      Pasirašius sutartį, įvyko diskusija su viceministru J. Morkūnu ir departamentų atstovais apie miestų vietos veiklos grupių kūrimąsi ir iškilusias problemas didmiesčiuose, apie naująjį Vietos savivaldos įstatymo projektą, sutarta organizuoti šiais klausimais bendrą diskusiją rugsėjo pradžioje.
      Tą pačią dieną LVBOS pirmininkas A. Račkauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir su Lietuvos NVO vaikams konfederacija, kuriai vadovauja E. Urbonienė. Abi šalys aptarė bendruomenių ir vaikų organizacijų bendradarbiavimą, įvairių socialinių projektų vykdymą kartu, pasikeitimą informacija, dalyvavimą bendruose renginiuose ir kitus klausimus. 
      Sutarčių pasirašyme dalyvavo LVBOS tarybos nariai iš Vilniaus ir Kauno bendruomenių asociacijų.
2015-08-20

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple