Kauno bendruomenių centrų asociacija

Diskusija Vidaus reikalų ministerijoje apie miestų vietos veiklos grupes

Rugsėjo 8 dieną Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos nariai ir miestų vietos veiklos grupių atstovai dalyvavo diskusijoje su VRM departamentų atstovais apie miestų vietos veiklos grupių veiklą, projektus ir iškilusias problemas.

Diskusijoje dalyvavo VRM Regioninės politikos departamento vadovas A. Plinkšnys, Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas G. Česonis, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos skyriaus vedėja E. Šarkauskaitė ir vyr. specialistas M. Pėstininkas, LVBOS tarybos nariai iš Vilniaus ir Kauno, Panevėžio, Ignalinos, Kėdainių, Lazdijų, Garliavos, Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Vilniaus miestų vietos veiklos grupių atstovai.

Vietos veiklos grupių atstovai papasakojo apie grupių steigimosi problemas Kaune, Šiauliuose, Kėdainiuose, VRM atstovai paminėjo, kad Klaipėdos sav. tarybos sprendimu buvo panaikinta įsisteigusi prorusiška VVG ir įsteigta nauja. KBCA pirmininkas R. Navickas papsakojo apie padėtį Kaune, kai asociacijos iniciatyvos steigti VVG buvo atmestos Kauno sav. tarybos, o į Aleksoto vietos veiklos grupės valdybą pateko pseudobendruomenės, kurios ką tik susikūrė.  VRM atstovai pažymėjo, kad vykdant VVG strategijų projektų atranką bus kreipiamas dėmesys į vietos veiklos grupių įsteigimo teisėtumą. Aptariant vietos veiklos grupių steigimą ir strategijų paraiškų teikimą, buvo pažymėta, kad labai trūksta viešumo ir skaidrumo, jaučiama tendencija - savivaldybių noras perimti visas iniciatyvas, nustumiant bendruomenes į šalį.

Pagrindinės diskusijų temos: apie pateiktas pirminių strategijų paraiškas, paramą bei Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių aptarimas.

VRM  Regioninės politikos departamento vadovas A. Plinkšnys papasakojo, kad yra pateiktos 52 pirminių strategijų paraiškos, kurių finansavimui po įvertinimo bus skirta 220 tūkst eurų. Atranka vyks iki rugsėjo pabaigos, po to vyks mokymai ir seminarai. Jų numatoma organizuoti 4 - didžiuosiuose miestuose. Iki 2016 metų vasario 15 d. miestų VVG strategijos turi būti patvirtintos miestų sav. tarybų ir Regioninės plėtros tarybose. Labai svarbu, kad jos turi derėti su Integruotų teritorijų vystymo programomis (ITVP).

Diskusijoje supažindinta su Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių projektu, pažymėta, kad VRM stengsis kuo greičiau jas patvirtinti. Aptartos strategijų priemonės ir uždaviniai. Apie juos išsamiai papasakojo VRM Žmogiškų išteklių plėtros veiksmų programos sk. vedėja E. Šarkauskaitė. Pagrindinės priemonės apima darbo užimtumo didinimą plačiąja prasme ir skurdo bei socialinės atskirties mažinimą. Daug dėmėsio bus kreipiama į savanorystę, savanoriškų darbų atlikimą, kompetencijų stiprinimą.
VRM atstovai pažymėjo, kad miestų VVG skiriamos lėšos skirsis nuo kaimiškoms bendruomenėms skiriamų lėšų, stengiamasi nekartoti jų klaidų. Todėl sumažintos administracinės išlaidos, projektų lėšos bus skiriamos tik minkštiesiems projektams įgyvendinti. Bendruomenių atstovai abejojo galimybėmis suderinti priemonių 2 uždavinio kryptis: skurdo mažinimą ir užimtumo didinimą mieste.

Baigiantis diskusijai VRM atstovai informavo, kad ruošiamas atskiras tinklalapis informacijai miestų VVG pateikti. Gera žinia yra ta, kad Vidaus reikalų ministerija skyrė lėšų NVO ir bendruomenių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimo viešajame valdyme programos finansavimui. Tikimasi, kad ji bus skelbiama kitais metais.

Manome, kad diskusija buvo abipusiai naudinga, sužinota daug naujo, bendruomenių atstovai aktyviai dalyvavo, išsakė savo abejones ir pateikė pasiūlymus, į kuriuos VRM atstovai pažadėjo atsižvelgti.

2015-09-09

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple