Kauno bendruomenių centrų asociacija

Socialinių Inovacijų fondo projektų baigiamosios konferencijos

Kauno bendruomenių centrų asociacija aktyviai bendradarbiauja su Kauno Socialinių Inovacijų fondu, džiaugėsi jų pagalba deleguojant Kauno m. sav. NVO tarybos nevyriausybinių organizacijų atstovus į miesto NVO tarybą. Todėl mielai dalyvaujame jų projektų seminaruose ir konferencijose socialiniais ir lygių galimybių bei lyčių lygybės klausimais.
2015 m. rugsėjo 11 d. VŠĮ „Europinių inovacijų centras“ organizavo baigiamąją ES struktūrinių fondų paramos projekto „Geriau darbas, nei pašalpa“ Nr.VP1-1.3-SADM-02-K-03-075 konferenciją, kurioje dalyvavo garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Rokas Žilinskas, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas Vasilijus Popovas, Kauno teritorinės darbo biržos direktorius Tautvydas Bielozarevičius, Kauno teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja Rasa Juknevičienė, Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė, projekto partneriai iš Kauno ir Jurbarko ir projekto dalyviai. 
Projektas skirtas darbo netekusių ir socialinėje atskirtyje esančių moterų integracijai į darbo rinką. Konferencijoje buvo pristatytas sėkmingas ilgalaikių bedarbių moterų įtraukimo į aktyvią veiklą, pagalbos įsidarbinant, naujų darbinių įgūdžių įgijimo modelis, projekto dalyvės pasidalino savo patirtimi. Projekto metu pradėjo dirbti ar sukūrė savo verslą 40 proc. buvusių bedarbių. Projektas "Geriau darbas, nei pašalpa" buvo vykdomas bendradarbiaujant su Kauno teritorine darbo birža bei keliomis įmonėmis. 
Kaip šio renginio tęsinys, rugsėjo 15 d. įvyko baigiamoji viso projekto "Socialinis inkubatorius" konferencija, kurioje buvo apibendrinta visa 3 metų projekto vykdymo patirtis, dalyvės iš Kauno ir Marijampolės pasidalino savo sėkmės istorijomis. Šiame projekte partneriu buvo ir Aleksoto bendruomenės centras.
Bendruomenių centrams socialinio užimtumo, įtraukimo į aktyvią visuomeninę, vietos bendruomenės veiklą, naujų įgūdžių įgijimas taip pat aktualus ir reikalingas. Tikimės gautas žinias paskleisti ir mūsų bendruomenių centrams.

Daugiau nuotraukų yra mūsų facebook paskyroje: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=950452355026628&id=119062608165611

2015-09-15

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple