Kauno bendruomenių centrų asociacija

Tarptautinė diskusija apie vyresnio amžiaus žmonių integracijos į darbo rinką klausimais

Rugsėjo 18 d., SADM ir Tarptautinė darbo organizacija organizao tarptautinę diskusiją "Vyresnio amžiaus asmenų integracija į darbo rinką". Ministrė A.Pabedinskienė akcentavo, jog gyventojų senėjimą labiausiai lemia ilgėjanti gyvenimo trukmė ir mažėjantis gimstamumas, todėl nepaisant Lietuvoje augančių vyresnio amžiaus žmonių užimtumo rodiklių, turime didinti vyresnių darbuotojų galimybes įsidarbinti, užtikrinti suaugusiųjų mokymąsi, galimybes kvalifikaciją kelti visą gyvenimą.

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Prezidentės  bei Vyriaysybės patarėjai, Tarptautinės darbo organizacijos atstovas Raymond Torres ir Naren Prasad, Sveikatos apsaugos, SADM, Ūkio ir Švietimo ir mokslų ministerijų departamentų vadovai, Lietuvos darbdavių ir profesinių sąjungų bei kitų institucijų atstovai.  Diskusijoje dalyvavo ir Lietuvs NVO tarybos bei KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas.
Renginyje buvo aptarti Vyresnio amžiaus asmenų galimybės demografinių pokyčių metu, padėtis darbo santykiuose bei dalyvavimas darbo rinkoje: aktyvios darbo rinkos priemonės, mokymasis visą gyvenimą, žmogiškų išteklių plėtra.

Plačiau apie diskusiją: http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/anot-apzvalgos-lietuva-bsyx.html

2015-09-21

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple