Kauno bendruomenių centrų asociacija

Seminaro „LMLO teisinės advokacijos bei pilietinės kontrolės vaidmens stiprinimas" įspūdžiai

Rugsėjo 30 d. Socialinių inovacijų fonde įvyko pirmasis Lietuvos moterų lobistinės organziacijos projekto „Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti" seminaras "LMLO teisinės advokacijos bei pilietinės kontrolės vaidmens stiprinimas atliekant Jungtinių Tautų (JT) Visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėseną“.
Seminaras buvo skirtas nevyriausybinių organizacijų lyderiams, nariams bei savanoriams. Jo metu buvo mokoma pilietiškum bei demokratinių advokacijos principų moterų ir vyrų lygių teisių bei galimybių užtikrinimo srityje.

Seminaro metu buvo nagrinėtos sekančios temos: Lietuvos moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo užimtumo ir su juo susijusiose srityse faktinė padėtis  ir pateikti statistiniai duomenys. Įvyko diskusijos: „Ko reikia imtis, kad moterų ir vyrų lygybė būtų užtikrinta ne tik de jure, bet ir de facto“, darbas grupėse bei darbo grupėse rezultatų pristatymai. Nagrinėtos Jungtinių Tautų (JT) Visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW), kaip moterų ir vyrų lygių galimybių stebėsenos instrumento de juretuvos Respublikos ataskaitos JT CEDAW Komitetui: 2000, 2008 ir 2014 metai.e, pristatymas. nevyriausybinių organizacijų alternatyvinių/šešėlinių ataskaitų parengimas bei pristatymas JT CEDAW Komitetui: 2000, 2008 ir 2014 metai. Seminare buvo pristatyta  Lietuvos nevyriausybinių organizacijų koalicija moterų teisėms ginti ir Lietuvos moterų lobistinė organizacija – jų vaidmuo rengiant šešėlines ataskaitas ir kt. temos.

Seminarą vedė SIF direktorės pavaduotoja Audronė Kisielienė, seminare dalyvavo įvairios moterų organizacijos: Lietuvos moterų lobisčių organizacija, draugija "Eivena, LUMA atstovės, Caritas, Žmogaus teisių gynimo asociacija, Kauno bendruomenių centrų asociacija ir kitos moterų NVO.

Projektas numato 10 panašių seminarų visoje Lietuvoje, o lapkričio 26-27 d. mokymus .

2015-10-05

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple