Kauno bendruomenių centrų asociacija

“Kauno miesto savivaldybės ir Nevyriausybinių organizacijų partnerystė įgyvendinant Kauno miesto strategiją” konferencijoje

Spalio mėn. 29 d. Kauno miesto Savivaldybės Didžiojoje salėje vyko Nevyriausybinių organizacijų konferencija “Kauno miesto savivaldybės ir Nevyriausybinių organizacijų partnerystė įgyvendinant Kauno miesto strategiją”.

Konferencijos dalyvius pasveikino vicemeras V. Popovas ir administracijos direktorius G. Petrauskas. Apie SADM nevyriausybinių ir bendruomenių 2016 metų programas bei organizacijš veiklą papasakojo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas A. Kučikas. Jis pažymėjo Kauno miesto NVO ir bendruomenių organizacijos yra kaip "Lietuvos NVO flagmanas", kuris konsultauoja ir padeda kitoms Lietuvos NVO, čia susikūrė pirmosios Lietuvos skėtinės organizacijos, Kauno NVO parodė, kaip turi plėtotis savivaldybių ir NVO bendradarbiavimas ir partnerystė. NVO yra ta bazė, kuri sutelkia kitus sektorius. Tačiau NVO negali visą laiką tikėtis biudžetinio finansavimo, labai svarbu skatinti finansinį savarankiškumą, verslo ir NVO bendradarbiavimą. A. Kučikas informavo, kad 2016 metais numatomos 3 naujos programos: vietos bendruomenių stiprinimas, programa "54 plius" ir socialinių paslaugų plėtros programa. Dabartinei Kauno NVO tarybai A. Kučikas pasiūlė pirmiausiai sudaryti NVO registrą (kas yra daroma); turi būti steigiami NVO (bendruomenių) centrai (gal būt, Hub'o tipo) ir dėti pastangas piliečių įtraukimui į viešąjį gyvenimą, skatinti savanoriškas veiklas, palaikyti dalyvavimą viešajame valdyme.

Labiausiai visi laukė visuomeninės vicemero patarėjos I. Segalovičienės pranešimo. I. Segalovičienė pranešime pažymėjo, kad yra sudaryta grupė, kuri atliko visų nevyriausybinių organizacijų projektų analizę, Analizė parodė, kad "projektų prioritetai metai iš metų nesikeitė". Prioritetai turi keistis, atitikti savivaldybės strategiją, pati savivaldybė turi numatyti, ką pagal strategiją NVO turi daryti. Konkrečių analizės pavyzdžių pranešėja nepateikė. Viena iš NVO krypčių būtų savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo perleidimas nevyriausybinėms organizacijoms. Savivaldybė ruošiasi unifikuoti projektų teikimo tvarką, centralizuoti paraiškų priėmimą ir pasitelkti profesionalius vertintojus, depolitizuoti finansavimą.

Labai gaila, bet savivaldybė iki šiol nepateikė nei NVO ir bendruomenių programų prioritetų ir specialiųjų reikalavimų, nei projektų vertinimo atrankos kriterijų. Žadama prioritetų ir programų pateikimo tarybai svarstyti data - lapkričio pabaiga. Tačiau I. Segalovičienė pažymėjo, kad programos bus pateiktos nevyriausybininkams tik po aptarimo taryboje. Iki šiol apie pakeitimus nieko nežino net NVO taryba, su kuria, remiantis NVO plėtros įstatymu, turi būti derinami ir svarstomi visi su NVO susiję klausimai ir programos. Tokiu būdu, taip ir lieka neaiški projektinių paraiškų teikimo pradžia.

KBCA tarybos ir Lietuvos NVO tarybos pirmininkas R. Navickas pranešime papasakojo apie tarybos veiklą, kryptis, 2016-2020 metų NVO finansavimo galimybes ministerijų programomis.

Įdomus buvo ir Floridos universiteto prof T. A. Braierio pranešimas apie vieno Los Andželo rajono bendruomenės ir savivaldybės bendradarbiavimo patirtį integruojant benamius į bendruomenės gyvenimą. Pranešime buvo pažymėta, kad teigiamų rezultatų pasiekta tik veikiant kartu vietos valdžiai ir bendruomenei.

Apie konferenciją skaityti: http://www.kaunas.lt/index.php?2027660572

2015-10-30

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple