Kauno bendruomenių centrų asociacija

Programa Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

 

2021 M.
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, Kauno miesto savivaldybėje finansuojamų projektų sąrašas
FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama lėšų suma, Eur

1

Kauno Šilainių bendruomenės
centras

Tik į priekį !

 8050,00

2

Aleksoto bendruomenės centras 9

Aleksoto bendruomenės centras – Aleksoto bendruomenei

11755,31

3

Santarvės bendruomenė

Bendruomeninės veiklos stiprinimas
Centro seniūnijoje

20000,00

4

Bendruomenės centras

„Petrašiūnai“ Triguba jėga!!!

20000,00

5

Kauno Aukštųjų Šančių bendruomenės centras

Miestas gydantis vienatvę

19400,00

6

Kauno Panemunės bendruomenė

Panemunė mano šeima

11683,79

7

7 Kauno Muravos bendruomenės
centras

Renginių ciklas „Susitikimai“

18243,79

8

8 Bendruomenė „Naujieji Romainiai“

Bendravimas kuria stebuklus

3 247,80

9

Kauno Vilijampolės bendruomenės centras "Veršva“

Bendruomenė atvira visiems

14300,00

10

Kaunėnų bendruomenė

Su Lietuva širdy!

8012,00

11

Žaliakalnio bendruomenės centras „Spindulys“

Žaliakalnio bendruomenės savarankiškumo
ir įsitraukimo stiprinimas

12925,00

12

Asociacija Narsiečių bendruomenė

Bendruomenės stiprinimas per kūrybines,
pilietines, saviraiškos iniciatyvas

15204,83

13

Žemųjų Šančių bendruomenė

Interaktyvus Šančių rajono gamtos
žemėlapis: biotopai

7065,24

14

Lampėdžių bendruomenės centras

Lampėdžių bendruomenės centrui 20 metų!

7214,51

15

Sargėnų ir Vytėnų bendruomenės
centras

Kelias į bendrystę Nr. 2 tęstinis

5300,00

16

Asociacija „Vaišvydava“

Vaišvydavos bendruomenės „Sandoros“
parkas

8950,00

17

Kauno Rokų bendruomenės centras

Rokai mokosi iš Sūduvos didžiavyrių

2645,00

18

Eigulių bendruomenės centras

Eigulių bendruomenės renginiai

3322,00

19

Amalių bendruomenė „Amalė“

Stiprūs kartu

6374,38


 

 

Kauno seniūnijų vietos bendruomenių tarybų patvirtintos 2014 metų programos

 ALEKSOTO SENIŪNIJA

Eil.

Nr.

Veiklos

Veiklos srities paaiškinimas

Suma (Lt.)

1.

Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms

Jaunimo pilietiškumo ir savanorystės programa vienišiems pagyvenusiems Aleksoto žmonėms

1 000

 

 

Kalėdinė eglutė

4 000

2.

Vaikų ir jaunimo užimtumas

Vasaros stovykla soc. remtinų šeimų vaikams J. Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje

1 000

 

 

Vasaros stovykla soc. remtinų šeimų vaikams Šv. Pranciškaus  mokykloje

1 000

3.

Kultūrinė ir švietėjiška veikla

Japonų kultūros pažintinė programa mikrorajono bendruomenei

2 000

4.

Sporto ir sveikatinimo veikla

Aleksoto seniūnaitijų sporto žaidynių organizavimas

5 000

5.

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginio - klasikinių vertikalių švytuoklinių supynių (tarp Vinčų g. 16 ir 18) įrengimas

1 800

 

 

Dangos įrengimas prie vaikų žaidimo aikštelių Universiteto-Maisto g. skvere ir Vinčų g. tarp 16 ir 18 (70 m²).

3 430

 

 

Šviečiančios iškabos (bėgančios eilutės) - 3 vnt.

4 500

 

 

Sporto treniruoklių įrengimas (5 vnt.)  Vinčų g. 3,5,7

13 590

 

 

Biotualetų nuoma renginiams

1 176

 

 

Želdynų projektų parengimas parkuose ir skveruose

15 000

 

 

Daugiafunkcinių bendruomenės namų Europos pr. 107 architektūrinio projekto parengimas (prisidedant VBT skirtomis lėšomis)

10 000

 

 

Dangos įrengimas po vaikų žaidimo aikštelių įrenginiais (3 vnt. - 48 kv.m) ir gimnastikos skersiniu (8 kv.m) Antakalnio parke.

8 654

1 450

6.

Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla

Edukacinė-pažintinė programa „Po Dzūkijos nacionalinį parką"

2 000

 

 

Tradicinė 14-oji Aleksoto šventė

8 000

 

 

Naugardiškių „Oninių" šventė

2 000

 

 

Marvelės „Žolinių" šventė ir Marvos dvaro 500 metų sukakties paminėjimas

3 000

 

VISO:

88 600

CENTRO SENIŪNIJA

 

Iš socialinei veiklai skirtų lėšų nuspręsta finansuoti:

1.Kalėdinį labdaros renginį „Padėkime išgirsti“. Renginys, skirtas supažindinti visuomenę su kurčiųjų menu.2.Kalėdinį renginį „Kalėdų eglutė" . Renginys skirtas vaikams iš socialiai remtinų šeimų.

Iškultūrinei ir švietėjiškai veiklaiskirtų lėšų nuspręsta finansuoti:

1.Centro seniūnijos bendruomenės tikslines išvykas autobusu.

2.Senamiesčio žemėlapio išleidimą.

Išsporto ir sveikatingumo veiklaiskirtų lėšų nuspręsta finansuoti projektą „Sportuoti, mąstyti, veikti".

Iš lėšų,numatytų punkte  „Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos“nuspręsta:

1.Atnaujinti fontaną, esantį prie Viešosios bibliotekos.

2.Pagal galimybes Įrengti vaikų žaidimų aikštelę Nemuno saloje.

3.Įsigytilauko vazonų gėlėms, kuriais būtų papuošta Vilniaus gatvė.

4.Suremontuoti Ramybės parkeesančius suoliukus.

Iš lėšų, numatytų punkte  „Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla“ nuspręsta:

1.Atnaujinti Karmelitų bažnyčios vargonus.

2.Atgaivinti savaitgalio renginių pradžios ceremoniją Rotušės aikštėje.

3.Įsigyti lauko šachmatus ir juos pastatyti Rotušės aikštėje.

4.Surengti vasaros sezono uždarymo šventę.

5.Organizuoti Žolinės atlaidų šventę.

6.Organizuoti Įgulos bažnyčioje koncertų ciklą.

DAINAVOS SENIŪNIJA

1. (19.1) SOCIALINĖ VEIKLA SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMIEMS- 10 500 Lt

"Nešiojamas kompiuteris" 3 000 Lt

"Nebūk vienas bėdoje"  7 500 Lt

2. (19.2) VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMUI - 20 000 Lt.

Vasaros stovykla vaikams "Dievas su mumis " 9 900 Lt

"Skaityk, kurk, žaisk draugų būryje"  9 900 Lt

3. (19.3) ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA - 21 300 Lt

"Skaityk, keliauk, pažink, nenurimk" 10 000 Lt

"Piligriminė kelionė" 11 300 Lt

4. (19.3) SPORTO IR SVEIKATINGUMO VEIKLA - 5 000Lt

"Kauno Dainava: sportas ir sveikatingumas" 5 000 Lt

5. (19.5) BENDRUOMENINĖS AKCIJOS IR INICIATYVOS - 5 000 Lt

"Teritorijos, aplinkos ir paminklo Kovo 11-ąjai atminti projektavimo darbai" 5 000 Lt

6. (19.6) BENDRUOMENINĖ VEIKLA - 49 000 Lt

"Žolinės šventės organizavimas ir pravedimas " 5 500 Lt

"Nepamiršk, kad esi lietuvis - Tautiniai drabužiai kolektyvui " 34 000 Lt

Knyga "Kauno Gerojo Ganytojo parapija" 9 500 Lt

EIGULIŲ SENIŪNIJA

 

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms:

     1.1. Švietėjiški, sveikatinimo ir kultūriniai renginiai pagyvenusiems žmonėms, sutrikusio intelekto žmonių bendrijai „Kauno viltis“ – 4 471 Lt;

2.  Vaikų ir jaunimo užimtumui:

    2.1. socialiai  remtinų šeimų vaikų kelionės į stovyklą Šventojoje išlaidų finansavimas – 5000 Lt

3. Sporto ir sveikatinimo veiklai:

    3.1.Sporto komandų organizavimas dalyvauti Lietuvos seniūnijų sporto varžybose – 300 Lt

4. Bendruomeninėms akcijoms  ir iniciatyvoms, skirtoms gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę:

    4.1. Parko suoliukų įrengimas  - 15 000 Lt;

    4.2. Kalniečių parko tako link Savanorių prospekto dangos remontas – 38000 Lt;

    4.3. Vaikų žaidimų aikštelės Kalniečių parke dangos įrengimas – 30 000 Lt;

5.  Bendruomeninei veiklai ir kitai vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai:

    5.1. Bendruomenės šventė – 6000 Lt;

    5.2. Spaudos atgavimo, kalbos  ir knygos diena – 500 Lt;

    5.3. Kalėdinė  bendruomenės sueiga, suvenyrai kultūros, švietimo, sporto, sveikatinimo visuomeninėje veikloje pasižymėjusiems seniūnijos bendruomenės nariams. – 3000 Lt;

    5.4. Meno kūrinių parodų organizavimas – 300 Lt.    

 GRIČIUPIO SENIŪNIJA

 

2014 metams Gričiupio bendruomenės tarybai skirta 74 800 Lt.:
1. Kovo 11-osios g. parke esančios vaikų žaidimų aikštelės dangos remontas - 30 000 Lt.
2. A. Mickevičiaus slėnyje esančių suoliukų ir tiltelio remonto darbai - 12 000 Lt.
3. Socialiniai projektai - 18 800 Lt.
4. Šventė "Mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną..." - 14 000 Lt.

PANEMUNĖS SENIŪNIJA

 

Panemunės seniūnijos bendruomenės taryba valstybės biudžeto lėšas 82300,00 Lt paskirstė šioms veikloms:

1. Kultūrinei ir švietėjiškai veiklai - 18100 Lt:

 • knygoms, prizams pirkti - 600,00 Lt ;

 • knygos leidybai (Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios 155 metų jubiliejaus paminėjimui) - 3000,00 Lt;

 • muzikos instrumentui ,,Basedlė" (vaikų folkloro ansambliui) - 3500,00 Lt;

 • skaitmeninei filmavimo kamerai (Rokų bendruomenės reikmėms) pirkti - 2000,00 Lt;

 • Vaišvydavos bendruomenės šeimų edukacinei, pažintinei ekskursijai į Krokuvą - 8000,00 Lt

senjorų edukacinei, pažintinei ekskursijai Lietuvoje - 1000,00 Lt.

2. Bendruomenės akcijoms/iniciatyvoms, skirtoms gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę-58200,00 Lt:

 • vaikų žaidimų aikštelėms daugiabučių gyvenamųjų namų Plento g. 10A, 10C, 10D, 18 ir

J. Borutos g. 4, 6, 8 kiemuose įrengti - 20000,00 Lt;

 • lauko suolų gamybai ir įrengimui - 10000,00 Lt;

 • skelbimų lentų gamybai ir įrengimui - 2000,00 Lt;

 • statybinėms medžiagoms sveikatos mokyklos patalpų (pastate Vaidilos g.27) remontui pirkti-4900,00 Lt;

 • žoliapjovei (Panemunės bendruomenės reikmėms) pirkti - 6300,00 Lt;

 • lauko estrados (prie bendruomenių namų Vaidilos g. 27) gamybai ir įrengimui - 15000,00 Lt.

3. Bendruomeninei veiklai ir kitai vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai - 6000,00 Lt:

 • koncertinių rūbų įsigijimui (Vaišvydavos bendruomenės  saviveiklos ansambliui) - 6000,00 Lt.

 PETRAŠIŪNŲ SENIŪNIJA

 

Petrašiūnų seniūnijai pagal Vietos bendruomenių savivaldos programą (toliau VBT) iš valstybės biudžeto

šiemet buvo paskirta 85700 Lt.  Petrašiūnų VBT lėšas paskirstė šioms sritims:

 

Sporto ir sveikatinimo veikla – 15590 L;
Viso planuojama pastatyti 6 vnt. naujų lauko treniruoklių. Palemono vidurinės mokyklos stadione planuojama pastatyti 3 vnt., likusieji 3 vnt. planuojama pastatyti Petrašiūnų skvere greta esamos vaikų žaidimų aikštelės (šalia Armatūrininkų g. 1.

Bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti – 63360;
Naujasodžio seniūnaitijoje šalia Elektrėnų g. 12 planuojama seną grindinį pakeisti nauja danga – trinkelėmis.
Šiuo metu jau įsigyta benzininė vejapjovė, kuri tarnauja šienaujant seniūnijos žaliuosius plotus.
Planuojama aptverti krepšinio aikštelę, esančią Palemone šalia Marių g. 20B.
Skvere šalia R. Kalantos g. 102 planuojama pastatyti 1 vaikų žaidimų įrenginį, dar vienas vaikų žaidimų įrenginys turėtų papildyti Palemono vidurinės mokyklos stadioną.
Švytuoklinės supynės planuojama papildys Palemone, Petrašiūnuose ir Amaliuose esančias viešąsias erdves, pamėgtas bendruomenės narių.
Lauko suoliukų planuojama atsiras trijose seniūnaitijose Petrašiūnuose, Amaliuose ir Palemone.
Informaciniai stendai planuojama papildys Petrašiūnų ir Palemono seniūnaitijų viešąsias erdves.
Amalių seniūtijoje planuojama bus įrengta danga po jau esančiais treniruokliais (Chemijos/Guobų g. kampas).
Amalių seniūnaitijoje planuojama įrengti tvorą (Chemijos/Guobų g. kampas).

Vaikų ir jaunimo užimtumas – 4750 Lt;
Petrašiūnų seniūnaitijos socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams planuojama vasaros dienos stovykla.

Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms – 2000 Lt.
Amalių seniūnaitijos socialiai pažeidžiamus bendruomenės narius planuojama paremti malkomis.

ŠANČIŲ SENIŪNIJA

Šančių bendruomenės taryba nutarė skirti:

Pagal punktą 19.2. vaikų ir jaunimo užimtumui - 35 000 lt.

Pagal punktą 19.3. kultūrinei ir švietėjiškai veiklai - 21 900 lt.

Pagal punktą 19.4 sporto ir sveikatinimo veiklai - 3 000 lt.

Pagal punktą 19.5. viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti - 12 500 lt.

Pagal punktą 19.6 bendruomeninei veiklai organizuoti - 1 500 lt

ŠILAINIŲ SENIŪNIJA

 

Šiais metais Šilainių seniūnijai pagal vietos bendruomenių savivaldos programą buvo skirta 122,17 tūkst. Lt. Didžiausią gautų lėšų dalį seniūnijos bendruomenė nusprendė skirti nedidelio traktoriaus įsigijimui ir įgarsinimo aparatūrai pirkti.

Šilainių seniūnija, praėjusiais metais įsigijusi kilnojamą sceną, šiemet ketina pirkti įgarsinimo įrangą, muzikos instrumentus. Anot seniūno, Šilainių bendruomenė turi nemažai muzikinių ansamblių, kolektyvų, kurie nuolat kviečiami koncertuoti, tad muzikinės aparatūros pirkimas yra vienas svarbiausių prioritetų šiais metais.
Seniūnija taip pat ruošiasi įsigyti kompiuterį, skirtą bendruomenės centrui, bei šiaurietiškų ėjimo lazdų komplektus.

 VILIJAMPOLĖS SENIŪNIJA

 

Vietos bendruomenės taryba nutarė Vilijampolės seniūnijai vietos bendruomenės tarybos sprendimams įgyvendinti skirtas lėšas  - 85 757 Lt paskirstyti šioms veikloms:

 1.        Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę – 65757 Lt;

1.1. Vaikų žaidimo aikštelės įkūrimas, Panerių seniūnaitija - 14503,50 Lt;

1.2. Vaikų žaidimo aikštelės Sąjungos aikštėj atstatymas, Vilijampolės rytinė seniūnaitija – 14503,50 Lt;

1.3. Treniruoklių, šiukšliadėžės ir suoliuko įrengimas prie esamų treniruoklių Žemuosiuose Kaniukuose, Kauno BC Kaniukų – 6000Lt

1.4. Vaikų žaidimo aikštelės prie Raudondvario pl. 230 namo užbaigimas - 7850 Lt;

1.5. Aplinkos puoselėjimas Lampėdžiuose - piramidinė gėlinė 1 vnt., dviračių stovai 6 vnt., eismą ribojantys stulpeliai 3 vietose, skelbimų lenta 1 vnt., likusi suma panaudojama Nemuno pakrantės valymui. – 14 700Lt;

1.6.  „Veršvų“ seniūnaitijos vaikų, jaunimo, vidutinio amžiaus jaunimo užimtumui didinti - 8200Lt.

 2. Bendruomenės veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla – 20000 Lt;

 2.1.Saugumo didinimas Lampėdžiuose - Kameros įsigyjimas, pastatymas, integravimas į Kauno miesto vaizdo stebėjimo sistemą - 5.000 Lt

2.2.Piligriminė katalikų bendruomenės narių kelionė į Vatikaną 15 000 Lt;

ŽALIAKALNIO SENIŪNIJA

 

Žaliakalnio seniūnijai 2014 metams paskirta 78 tūkst. litų. Žaliakalnio seniūnijos bendruomenės taryba nusprendė valstybės biudžeto lėšas panaudoti šioms veikloms:

1.  socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms - 6000 Lt;

1.1. paramos socialiai remtinoms šeimoms maisto produktais suteikimas.

2.  vaikų ir jaunimo užimtumas - 9070 Lt;

2.1. vaikų ir jaunimo sociokultūrinė edukacija.

3.  kultūrinė ir švietėjiška veikla - 10000 Lt;

3.1. kultūros almanacho „Fontanas" leidyba.

4. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti - 45930 Lt;

4.1. lauko treniruoklių įrengimas - 27420 Lt;

4.2. vaikų žaidimo aikštelių įrengimas - 11510 Lt;

4.3. dviračių stovų įrengimas - 5000 Lt;

4.4. informacinių stendų įrengimas - 2000 Lt.

5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla - 7000 Lt.

5.1. Renginių ciklas „Tu ant žalio kalno gyveni".

 

 

 

 

© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple