Kauno bendruomenių centrų asociacija

Naujienos

2014-11-13
Kauno rajono kaimo bendruomenių sąjungos konferencijoje 
Lapkričio 12 d. KBCA atstovai dalyvavo Kauno rajono bendruomenių sąjungos organizuotoje konferencijoje "Stiprėjimas per bendradarbiavimą".
Konferencijoje buvo nagrinėjamos "Bendrystės ir bendruomeniškumo" (vyskupas dr. K. Kėvalas), "Vietos bendruomenė ir savivalda" (LR Seimo narys D. Jankauskas), "Bendradarbiavimo link" (Kauno r. savivaldybės adm. direktoriaus pav. A. Ščiukauskienė), "Bendruomenės santykis su savivalda" (KBCA pirmininkas prof. R. Navickas) ir kitos temos...
2014-11-12
Panemunėje bus pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su Panemunės policijos komisariatu 
Dar viena džiugi naujiena, kuriant mūsų bendruomenėse saugią aplinką. Panemunės seniūnijos teritorijoje Kauno Panemunės bendruomenės centras bendradarbiauja su Kauno miesto savivaldybe, Panemunės seniūnija, Kauno apskrities VPK Kauno miesto Panemunės Policijos komisariatu, mokyklomis, kitomis suinteresuotomis organizacijomis ir institucijomis. Siekiant užkardyti nusikalstamumą Panemunės seniūnijos teritorijoje Kauno Panemunės bendruomenės centras pasirašys bendradarbiavimo sutartį su Kauno apskrities VPK Kauno miesto Panemunės Policijos komisariatu.
2014-11-11
Susitikimas su Mišria Seimo narių grupe 
Lapkričio 11 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) atstovai: Kauno bendruomenių centrų asociacijos (KBCA) tarybos pirmininkas R. Navickas, Vilniaus bendruomenių asociacijos (VBA) pirmininkas R. Micka ir VBA tarybos narys E. Misiulis bei LVBOS sekretorė M. Bindokaitė susitiko su Mišria Eimo narių grupe, kuriai vadovauja Rima Baškienė.
Susitikimo metu buvo aptartos vietos savivaldos problemos, išsakytos LVBOS pareiškime „Dėl savivaldos sistemos atkūrimo Lietuvoje“.
2014-11-04
2014 – 2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos projekto pristatymas Vilniaus bendruomenėms 
Vilniaus Bendruomenės reikalų visuomeninė komisija, vad. E. Misiulio, Fabijoniškių bendruomenės pirmininko, organizavo seniūnaičių, vietos bendruomenių pirmininkų ir seniūnų susitikimą su Vilniaus meru A. Zuoku. Susitikime buvo aptarti šių metų vietos bendruomenių savivaldos programa, jos rezultatais bei supažindinti su 2014 – 2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos projektu.
Vilniuas meras pabrėžė, kad ES fondų parama pagaliau galės pasinaudoti ne tik kaimo bendruomenės, bet ir miestobendruomenės. Jų aktyvumas kuriant strategijas bei naujas partnerystes pagerins miestiečių gyvenamąją aplinką, sukurs darbo vietų, skatins verslumą.
2014-11-04
Asociacijos "Šviesuva" mokymuose 
Asociacija "Šviesuva" vykdo 2014.11.03 / 2014.11.07 NVO mokymus „GEROVĖS VISUOMENĖ: KURKIME KARTU!“
Lapkričio 4 d. vyko mokymai ir diskusija tema „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“, kurioje paskaitas: „Gyvenimo, švietimo ir verslo pamokas: kas kuria vertę visuomenei“ skaitė J. Gulbinienė, Veršvų bendruomenės pirmininkė, Veršvų mokyklos direktorė;
apie “ Kauno miesto valdžios ir Kauno bendruomenių centrų bendradarbiavimo gerąją patirtį“ - M. Bindokaitė, KBCA administratorė ir prof.habil.dr. R, Navickas, KBCA tarybos pirmininkas: "Lietuvos valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimas: geroji patirtis ir problemos".

2014-10-29
Kvietimas į tarptautinę konferenciją „Vaiko teisių apsaugos pasiekimai: iššūkiai ir galimybės“  
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bendradarbiaudama su Europos Taryba ir Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu, 2014 m. lapkričio 6–7 d. Lietuvos Respublikos Seime organizuoja tarptautinę konferenciją „Vaiko teisių apsaugos pasiekimai: iššūkiai ir galimybės“ (angl. „Progress in protecting children‘s rights: challenges and opportunities“), kurios tikslas – paminėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 25 metų jubiliejų.
2014-10-27
Informacija apie NVO darbo grupės atstovams į Kauno m. NVO tarybą siūlyti sudarymą 
Kauno bendruomenių centrų asociacija, vykdydama SADM finansuojamą projektą iniciavo Kauno miesto NVO tarybos kūrimą. Kauno bendruomenių centrų asociacija bendradarbiaudama su Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno miesto NVO sudarė Kauno miesto NVO tarybos sudarymo darbo grupę (toliau – darbo grupė) ir nustatė atstovavimo sritis (2014 m. spalio 20 d. posėdžio protokolas Nr. 2014/03):
2014-10-24
Pakartotinas kvietimas dalyvauti konkurse "Aš galvoju" 
Visame pasaulyje didelių pastangų ir investicijų dėka siekiama ne tik informuoti, bet ir skatinti visuomenę būti atsakingais, puoselėti aplinkosauginio pilietiškumo principus. Nėra Žemėje jėgos ar įrengimo, kuris už mus viską išspręstų. Ir tai ne tik teisė, kartu tai ir pareiga. Daugiau sąmoningumo, mažiau abejingumo. Nenaikinkim, o saugokim. Negriaukim, o kurkim. Ne tik darykim, bet ir galvokim. Kiekvienas iš mūsų turime pradėti nuo savęs.
Kampanijoje AŠ GALVOJU! gali dalyvauti Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios bendruomenės, bendrijos, iniciatyvinės grupės, įmonės, įstaigos, organizacijos, švietimo įstaigos ir pavieniniai piliečiai
2014-10-22
Mokymai "NVO teisės ir viešosios politikos atstovavimo klausimai"  
Kauno bendruomenių centrų asociacija, norėdama paskatinti bendradarbiauti, keistis informacija ir sutelkti Kauno miesto nevyriausybines organizacijas, deleguojant savo kandidatus į būsimą Kauno m. NVO tarybą, organizavo mokymų seminarą NVO teisės ir viešosios politikos atstovavimo klausimais.
Mokymus vedė Lietuvos nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas. Jis supažindino su galiojančiais NVO įstatymais, NVO padėtimi Lietuvoje, NVO veiklomis, arba viešosios politikos atstovavimo kryptimis, NVO koalicija, NVO tarybos kūrimo padėtimi Lietuvoje ir kt.
2014-10-22
Pasirašyta NVO koalicijos sutartis 
2014 m. spalio 16 d. didžiausios Lietuvoje veikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO), vienijančios įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias NVO, pasirašė asociacijos sutartį, pagal kurią įsipareigojo veikti kartu stiprinant nevyriausybinį sektorių, plėtojant pilietinę visuomenę bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos vardu sutartį pasirašė KBCA tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas.

54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple