Kauno bendruomenių centrų asociacija

Naujienos

2015-05-07
Eismo saugumo ir saugios kaimynystės renginys Lampėdžių bendruomenės centre. 
Vykdant asociacijos projekto "Eismo saugumas bendruomenėse 2015", gegužės 6 d. Lampėdžių bendruomenės centre įvyko susitikimas - seminaras gyvenvietės saugumo klausimais "Pasitinkant vasarą - saugūs Lampėdžiai". Susitikime dalyvavo Kauno apskr. VPK bendruomenės pareigūnai ir projekto "Eismo saugumas bendruomenėse 2015" LKBS koordinatorė S. Grigaliūniene. Seminare buvo aptarti saugumas ir teisingas elgesys keliuose, dviratininkų pareigos ir atsakomybė gatvėse, atšvaitų dėvėjimas.
2015-05-07
Pasirašyta sutartis su MRUNI Socialinių technologijų fakultetu 
Gegužės 7 d. Socialinių technologijų fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė ir Kauno bendruomenių centrų asociacijos vadovas profesorius Ramūnas Navickas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Šios sutarties pagrindu bus siekiama Socialinių technologijų fakulteto dėstytojų, studentų ir Kauno bendruomenių centrų asociacijos narių bendradarbiavimo, rengiant ir vykdant bendrus mokslinius tyrimus ir taikomąją mokslo veiklą, tarptautinius ir nacionalinius projektus, įgyvendinant mokslo ir studijų programas.
2015-05-06
Senamiesčio bendruomenės centras - naujasis KBCA narys 
Vakar, gegužės 5 d., KBCA tarybos posėdyje į asociacijos narius buvo priimtas Kauno Senamiesčio bendruomenės centras. Centrui vadovauja Martynas Ubartas, kuris atnaujino BC veiklą, ir pasiryžęs suaktyvinti Kauno senamiesčio gyventojus, įtraukti juos į vietos aktualių problemų sprendimą, pilietiškumą, vystyti kitas bendruomenės veiklas. Centras nori dalyvauti KBCA renginiuose, mokymuose, kitose veiklose, kartu spręsti susidarančias miesto vietos bendruomenių problemas. BC delegavo vieną atstovą į Centro seniūnijos Vietos bendruomenių tarybą, gavo 2015 m. savivaldybės Bendruomenių programos projekto finansavimą.
2015-05-06
Susitikimas su vidaus reikalų ministru Sauliumi Skverneliu 
Gegužės 5 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos nariai ir NVO atstovais susitiko su Vidaus reikalų ministru Sauliumi Skverneliu. Buvo tariamasi, kaip efektyviau spręsti bendruomenėms ir jų organizacijoms aktualias problemas bei sudaryti galimybes aktyvesniam jų dalyvavimui valstybės gyvenime.
Susitikime taip pat dalyvavo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinės grupės pirmininkas Donatas Jankauskas, vietos savivaldos sritį kuruojantis viceministras Julius Morkūnas ir Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Viešojo valdymo politikos departamento atstovai.
2015-05-03
Kviečiame į Lampėdžių BC eismo saugumo ir saugios kaimynystės renginį 
Gegužės 6 d., 18 val., Lampėdžių bendruomenės centre, Vytauto g. 10, įvyks antrasis "Eismo saugumas bendruomenėse 2015" renginys - susitikimas su Kauno apskr. VPK bendruomenės pareigūnais. Susitikimo metu bus supažindinta su projektu, aptarti saugaus eismo ir saugios kaimynystės klausimai, papasakota apie eismo įvykius, pasidalinta gerąja Lampėdžių bendruomenės patirtimi. Bus parodyti saugaus eismo filmukai, atsakoma į gyventojų klausimus.
Maloniai kviečiame.
2015-05-01
Sveikiname su Motinos diena! 
Gražiausi sveikinimai mūsų mamoms ir močiutėms!
- Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy,
Kiek daug geru darbų nudirbo tavo rankos,
Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dejavo tik viena - tavo širdis.
Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas,
Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos,
O laikas tekartoja:"Nepalūžti, nepavargti ir gyventi, gyventi!"
2015-05-01
Edukacinis užsiėmimas "Žvakių liejimo tradicijos" 
KBCA, vykdydama Kauno m. sav. biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Asociacijos veiklos plėtra", jame numačiusi kartu su bendruomenių centrų rankdarbių mėgėjomis organizuoti mokomuosius užsiėmimus, kuriuose bus dalinamasi patirtimi ir mokinamasi naujų rankdarbių ir amatų.
Vienas iš tokių užsiėmimų - vaškinių žvakių liejimo pamoka, įvyko balandžio 28, asociacijos biure.
2015-05-01
Forume "Ką privalome daryti, kad gyventojai jaustųsi saugūs" 
Balandžio 29 d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko gyventojų saugumą užtikrinančios vidaus reikalų sistemos institucijos sukvietė politikus, savivaldos, verslo srities atstovus, akademinę bendruomenę, studentus, teisėsaugos institucijų darbuotojus aktyviai diskutuoti, išreikšti savo nuomonę ir ieškoti bendrų sprendimų visiems rūpimais klausimais forume – diskusijoje „KĄ PRIVALOME PADARYTI, KAD GYVENTOJAI JAUSTŲSI SAUGŪS“.
2015-04-28
Kauno bendruomenių centrų asociacija tapo IFS nare 
Kauno bendruomenių centrų asociacija, pateikusi prašymą, įstojo į tarptautinę Gyvenviečių ir kaimynijų federaciją IFS (The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers). Balandžio mėn. IFS tarybos sprendimu KBCA buvo priimta į šią federaciją.
Narystė šioje federacijoje suteikia platesnes bendradarbiavimo ir pasikeitimo patirtimi galimybes.Kaip sakoma generalinės direktorė Melissa Aase sveikinimo laiške KBCA pirmininkui R. Navickui, "...asociacijos darbas ir programos padarė įspūdį tarybos nariams. Federacija tikisi galimybėmis keistis informacija ir žiniomis, dialogo apie darbus daugelyje šalių ir mūsų tame tarpe".
2015-04-26
Renginyje "Socialinis verslumas kaip sinergija ir pridėtinė vertė jaunimo mentorystei Europoje" 
Balandžio 23 d. KBCA atstovai ir tarybos pirmininkas R. Navickas dalyvavo pirmajame Strateginių partnerysčių projekto "Socialinis verslumas kaip sinergija ir pridėtinė vertė" sklaidos renginyje - diskusijoje. Projektą vykdo Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (SPSVDPRC). KBCA dalyvauja šiame projekte kaip partneriai, kartu su Kauno teritorinė darbo birža, Kauno technikos kolegija, Muravos BC ir BC "Girsta" bei Jonavos kolegija.

62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple